1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tuore tamperelaisväitös: Yleistä olkapäävikaa leikataan turhaan – paras apu tulee fysioterapiasta

Tekonivelsairaala Coxan erikoislääkärinä toimivan Saara Ketolan tutkimuksen mukaan olkapään hankausoireyhtymässä leikkaushoidosta ei saada lisähyötyä fysioterapiaan verrattaessa. Olkalisäkkeen avarrusleikkauksia tehdään yli 4000 vuodessa.

Kotimaan uutiset
Mies ja muovinen luuranko.
Tarja Nyyssönen / Yle

Sivusuuntaisissa liikkeissä ja nostoissa paheneva olkapääkipu rassaa tuhansia suomalaisia vuosittain. Olkapäätä särkee öisin, takin pukeminen tai hiusten harjaaminen ei ota onnistuakseen, kättä ei tahdo saada takataskuun ja auton ajaminenkin vaikeutuu.

Saara Ketola
Tekonivelsairaala Coxan ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Saara KetolaTampereen yliopisto

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkärinä Tekonivelsairaala Coxassa toimivan Saara Ketolan mukaan olkapään hankausoireyhtymä on yleinen vaiva, jonka hoito ei ole vakiintunut.

– Hoitomuotoja on monia. Yleisimmin käytetään fysioterapeuttisia hoitoja tai leikkaushoitoa. Se on Suomen neljänneksi yleisin ortopedinen toimenpide, vaikka sen tehosta ei ole selkeää näyttöä.

Tämän tutkimuksen perusteella leikkaushoitoa ei voi suositella millekään erityiselle potilasryhmälle. 

Saara Ketola

Duodecimin Terveyskirjaston mukaan kiertäjäkalvosinoireyhtymä on yleisin olkapään sairaus ja vaivojen määrä kasvaa iän myötä noin 40 ikävuoden jälkeen.

Leikkaus vai fysioterapia?

Saara Ketolan kirurgian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa oli mukana 140 olkapään hankausoireyhtymäpotilasta.

Ei-leikkauksellisen hoidon ryhmässä potilaat saivat toteutettavakseen tarkoin suunnitellun, fysioterapeutin ohjaaman olkapään lihasharjoitteluohjelman. Leikkaushoitoryhmässä potilaille tehtiin tähystysteitse olkalisäkkeen avarrusleikkaus, minkä jälkeen he aloittivat täsmälleen samanlaisen fysioterapeuttisen harjoitteluohjelman kuin vertailuryhmä.

Tutkimuksessa arvioitiin olkalisäkkeen avarrusleikkauksen antamaa hyötyä ja kustannusvaikuttavuutta hankausoireyhtymän hoidossa sekä pyrittiin löytämään leikkauksesta hyötyvät potilaat. Samalla selvitettiin, estääkö avarrusleikkaus kiertäjäkalvosimen jännerepeämän syntyä.

Mittarina koettu kipu

Hoidon tehokkuus arvioitiin mittauksin ja kyselykaavakkein. Tärkein muuttuja oli potilaan kokema kipu, sanoo Ketola.

– Kipu väheni molemmissa hoitoryhmissä verrattaessa lähtötilannetta kahden vuoden tuloksiin. Kahden ja viiden vuoden välillä tulokset olivat edelleen jatkaneet paranemistaan. Selvää paranemista todettiin myös mm. potilaan kokemassa haitassa, työkyvyssä ja yösäryssä.

Ketolan mukaan hoitoryhmien välillä ei todettu merkittävää eroa. Kustannukset leikkaushoitoryhmässä olivat kuitenkin selvästi suuremmat. Leikkaushoitoon liittyy myös komplikaatioriskejä.

Jatkossa tutkimukset tulisi suunnata fysioterapeuttisen harjoittelun kehittämiseen, jotta voitaisiin tarjota potilaille mahdollisimman vaikuttavaa hoitoa.

Saara Ketola

Leikkauksesta ei hyötyä

Ketolan tutkimuksen mukaan olkalisäkkeen avarrusleikkauksesta ei näytä olevan hyötyä olkanivelen hankausoireyhtymän hoidossa.

– Yhtäläisiin hoitotuloksiin päästään ohjatulla ja valvotulla fysioterapeuttisella harjoittelulla. Leikkaushoito ei ole kustannustehokasta.

Toimenpiteellä ei myöskään todettu olevan suotuisia pitkäaikaisvaikutuksia lihas- ja jännekudoksiin. Taudin luonnollinen kulku vaikuttanee merkittävästi paranemistuloksiin.

– Tämän tutkimuksen perusteella leikkaushoitoa ei voi suositella millekään erityiselle potilasryhmälle. Olkalisäkkeen avarrusleikkauksen käyttöaiheet on määriteltävä uudelleen. Tämän tutkimuksen perusteella olkalisäkkeen avarrusleikkaus ei ole perusteltu eikä ensisijainen hoito olkapään hankausoireyhtymäpotilaille.

Kuntoutusta.
Tommi Parkkinen/Yle

Saara Ketolan johtopäätöksenä on, että ohjattu ja valvottu fysioterapeuttinen harjoittelu on tämän oireyhtymän hoidon perusta.

– Jatkossa tutkimukset tulisi suunnata fysioterapeuttisen harjoittelun kehittämiseen ja optimointiin, jotta voitaisiin tarjota potilaille mahdollisimman vaikuttavaa hoitoa.

Shoulder Impingement Syndrome - Arthroscopic acromioplasty offers no additional benefits compared to structured exercise treatment (Olkapään hankausoireyhtymä - leikkaushoidosta ei lisähyötyä fysioterapiaan verrattaessa) tarkastetaan Tampereen yliopistossa 1.4.2016.

Lue seuraavaksi