Tenon kalastusmatkailu suositumpaa Suomessa kuin Norjassa

Suomen puolen kalastusmatkailijat ostivat yhteensä 33 400 kalastusvuorokautta Teno-Inarijoessa. Norjassa myytiin vain 770 kalastusvuorokautta yhteiselle rajajokialueelle.

luonto
Kaksi Tenolta nostettua lohta soutuveneen pohjalla.
Yle

Tenon kalastusmatkailu on paljon suositumpaa Suomessa kuin Norjassa. Suomen puolen kalastusmatkailijat ostivat yhteensä 33 400 kalastusvuorokautta Suomen ja Norjan väliselle rajajokiosuudelle Teno-Inarijoessa. Norjassa myytiin vain 770 kalastusvuorokautta yhteiselle rajajokialueelle.

Norjassa tosin Tenon vesistöalueen matkailijoiden kalastus painottui Norjan sivujokiin (1 200 vrk) ja Norjan puoleiselle Ala-Tenolle (1 050 vrk), selviää Luonnonvarakeskusken tilastoista.

Suomen puolella matkailijat saivat lohisaaliista puolet ja paikalliset puolet. Norjan puolella paikkakuntalaiset saivat 90 prosenttia saaliista ja matkailijat vain kymmenesosan.

Tenolta saatiin lohta viime vuonna yhteensä noin 78 tonnia - Suomen puolelta 43 tonnia ja Norjan puolelta 35 tonnia. Kokonaissaalis väheni molemmissa maissa edellisvuodesta. Saalis oli noin 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis.

Norjan puolella tilastoitiin lisäksi vapautetuksi 320 lohta, yhteispainoltaan noin 1 000 kiloa.

Saalista verkoilla ja vavalla

Tenojoen lohisaaliista 44 prosenttia saatiin perinteisillä verkkopyyntitavoilla. Tenojoen vesistöalueen lohisaaliista 35 tonnia saatiin eri verkkopyyntitavoilla (kulkutusverkoilla, seisovilla verkoilla ja lohipadoilla). Lohisaaliista 43 tonnia saatiin vapasaaliina, joka jakautui lähes tasan paikkakuntalaisten ja kalastusmatkailijoiden kesken.

Suomessa lunastettiin 390 verkkopyyntilupaa ja Norjassa 230. Lohen vapakalastuslupia paikkakuntalaiset lunastivat Norjassa kolme kertaa enemmän kuin Suomessa: Norjassa 1 200 ja Suomessa 370 lupaa. Paikallisten lunastamien lupien määrä ei kerro eri kalastustapojen todellisesta käytöstä. Norjan puolella on arvioitu, että noin 170 verkkoluvan lunastanutta käytti jotain verkkopyyntitapaa. Samoin Suomessa verkkoluvan ostaneista vain noin puolet kalasti jollain verkkopyyntitavalla.

Tenojoen lohisaaliiden ja lohenkalastuksen seuranta on osa Suomen ja Norjan välistä kalastussopimusta. Suomessa saaliiden ilmoittaminen on toistaiseksi vapaaehtoista, ja saalistilastot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemiin kalastustiedusteluihin. Suomessa 60-85 prosenttia eri kalastajaryhmiin kuuluvista kalastajista ilmoitti saalistietonsa vuonna 2015.

Norjassa sekä paikkakuntalaisilla että kalastusmatkailijoilla on velvollisuus ilmoittaa lohisaaliinsa sähköiseen saalisseurantajärjestelmään. Saalisilmoitusvelvoitteeseen tultaneen siirtymään myös Suomen puolella Tenon uuden kalastussopimuksen myötä.