Yhä useammalla vuokrat jäävät rästiin – asumisneuvoja auttaa

Vuokra jää maksamatta, kun rahaa ei ole tai se menee velkoihin. Oulussa vuokranantajat ovat kiristäneet asunnon saamisen ehtoja. Uutta asuntoa on vaikea saada, jos rästeistä löytyy merkintä. Apua kannattaa hakea ennen häädön uhkaa.

Oulussa on vuokra-asuntoja hyvin saatavilla, mutta asumisen ongelmat ovat kasvaneet vuosittain ja häätöjen määrä on suuri. Asumiseen liittyvissä ongelmissa autetaan Oulun kaupungin asumisneuvonnassa.

– Vuokranmaksu pitää aina asettaa etusijalle, ja selvittää sitten muita maksuja. Asuminen on niin tärkeä asia, että siihen liittyviä velvoitteita ei kannata laiminlyödä, asumisneuvoja Sanna Määttä korostaa.

Viime vuosina häätöjen määrät ovat kasvaneet, joten tarve asumisneuvonnalle on ilmeinen. Asumisongelmaiselle kiristyneet asunnon saamisen ehdot voivat tulla yllätyksenä.

– Sellainen tuntuma on, että Oulussa vuokranantajat ovat ymmärrettävistä syistä kiristäneet asunnon saamisen ehtoja. Jos henkilöllä on vuokrarästi- tai asumishäiriömerkintöjä, asunnon saaminen on nykyään hankalampaa, sanoo asumisneuvoja Annemari Eskola.

Vuokranmaksu pitää aina asettaa etusijalle.

Sanna Määttä

Häätöjen määrä on viidessä vuodessa kasvanut Oulun seudulla kolmanneksen. Viime vuonna niitä toimeenpantiin 141, ja esimerkiksi vuonna 2013 häätöjä oli 176.  Asumisongelmista vain pieni osa johtaa häätöihin.

Apua varhaisessa vaiheessa

Asumisneuvontaan voi ottaa yhteyttä heti, kun ongelmia ilmenee. Asumisneuvojat Sanna Määttä ja Annemari Eskola toivovat, että apua haetaan viimeistään silloin, kun yksi vuokra jää rästiin.

– Jos vuokrat jäävät hoitamatta, niistä jää aina merkintä, Määttä muistuttaa.

– Häätöhakemuksen perusteena on kaksi hoitamatonta vuokraa. Siinä vaiheessa pelikenttä on jo aika kapea, kun rästisummat ovat kasvaneet suuriksi eikä maksukykykään yleensä ole hyvä. Kannattaa pyytää apua jo ennen sitä.

Joskus joudutaan kartoittamaan omaisuutta, jota voisi realisoida.

Annemari Eskola

Asumisneuvojat kartoittavat asiakkaan kokonaistilanteen, ja alkavat neuvotella vuokranantajan kanssa maksusuunnitelmaa rästien kuittaamiseksi pienemmissä osissa.

– Joskus joudutaan kartoittamaan omaisuutta, jota voisi realisoida rahaksi rästien maksamiseksi, Eskola toteaa.

Samalla tarkistetaan, ovatko asiakkaan etuusasiat kunnossa, vai olisiko hänellä oikeutta esimerkiksi Kelan etuuksiin tai toimeentulotukeen.

Pienet tulot ja velaksi eläminen aiheuttavat ongelmia

Yleisimmin vuokranmaksuongelmissa asumisneuvontaan yhteyttä ottavat ovat pienituloisia ja työttömiä, iältään 40-50-vuotiaita.

– Tulot ovat sellaiset, että joutuu tarkkaan laskemaan kaikki menot. Jos sitten tulee jokin ylimääräinen meno, ajatellaan, että maksan vuokran sitten kun saan myöhemmin sitä ja sitä rahaa.

Luotolla elämisestä on tullut monelle tapa.

Sanna Määttä

Toinen iso ryhmä ovat velaksi elävät.

– Luotolla elämisestä on tullut monelle tapa, ja sitä markkinoidaan entistä voimakkaammin. Vaikka osamaksu ovat pieniä, mutta kun niitä alkaa olla sinne tänne ja tuonne, talous menee tosi tiukaksi.

Asumisneuvojille on tärkeää, että asumisongelmien lisäksi pystyttäisiin ratkaisemaan asiakkaan muitakin mahdollisia ongelmia.

– Elämänhallinta vaikuttaa myös asunnon hoitamiseen ja säilyttämiseen, Eskola toteaa.

Taustalla yksinäisyyttä ja terveysongelmia

Valtaosa asumisneuvonnan asiakkaista on yksinasuvia. Kun ongelmia syntyy ja häätöuhka on päällä, ahdistus on kova, ja henkilö lamaantuu niin, ettei kykene toimimaan.

– Kun hän sitten saa tukea, kun on joku jonka kanssa selvittää asiaa, niin oma toimintakykykin yleensä palautuu, Määttä kertoo.

Raha-asioiden lisäksi asumisneuvojat kartoittavat, tarvitseeko asiakas muitakin palveluita.

Usein taustalla on mielenterveysongelmia.

Annemari Eskola

– Usein taustalla on mielenterveysongelmia. Tai ymmärtämättömyyttä siitä, mitä etuuksia henkilö voisi saada. Päihteidenkäyttäjiä on asiakkaissa ollut yllättävän vähän, Eskola kertoo.

Eskola kertoo huomanneensa, että monella vuokranmaksuongelmiin liittyy myös terveysongelmia.

– Esimerkiksi jos on sairastunut yllättäen ja ollut pitemmän jakson sairaalassa, maksetaan ensin sairaala-ja lääkemaksuja ja sitten vasta mietitään, miten maksaisin vuokran. Ja juuri tällaisissakin tilanteissa pitäisi maksaa vuokra ensin. Muita laskuja voi sitten sopia maksavansa osissa.