Pintavesien käytöstä juomavetenä halutaan eroon – terveysriski

Kymijoen ottamisesta kymenlaaksolaisten talousvesilähteeksi pohjavesien sijasta on tehty aloite. Vesihuoltoviranomaiset ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että pintavesi ei kelpaa talousvedeksi. Siksi maakunnan viimeinenkin pintavesilaitos Kuusankoskella halutaan sulkea.

vesistöt
vesilasissa saastunutta vettä
YLE / Eijaleena Martikainen

Pintaveden käytöstä kymenlaaksolaisten juomavetenä halutaan luopua.

Kymenlaaksossa ainoastaan Kuusankoskella toimii edelleen vanha pintavesilaitos, mutta senkin käytöstä on tarkoitus luopua. Pohjaveden saatavuus kymenlaaksolaisille halutaan varmistaa muun muassa Selänpään vedenottoaluetta kehittämällä.

Selänpään vedenottoalueen ympäristövaikutusselvityksen yhteydessä on tehty aloite, että talousvedeksi käytettäisiin tulevaisuudessa Kymijoesta johdettua pintavettä. Aloite ei johtane toimenpiteisiin.

Ely-keskus ja Kymenlaakson vesilaitokset haluavat kokonaan pois pintaveden käytöstä muun muassa siihen liittyvien terveysriskien takia.

– Pintavesiin pääsee aina erilaisia epäpuhtauksia valuma-alueilta. Tästä syystä valtakunnallinen suositus on, että pintavettä ei käytettäisi juomavetenä, sanoo Selänpään pohjavesihankkeen yva-menettelyn yhteysviranomainen Jukka Timperi Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta.

Timperin mukaan Kymenlaaksossa on runsaasti pohjavesialueita Salpausselkien ansiosta.