Ruotsiin esitetään energiavallankumousta – koko sähköntuotanto uusiutuvaa v. 2037

Ruotsin hallituspuolueiden energiavastaavat ehdottavat yhä kunnianhimoisempaa energiauudistusta. Edellisen päätöksen ilmastoystävällisestä energiapolitiikasta teki maan porvarihallitus.

talous
tuulimyllyjä Landskronassa Ruotsissa.
Tuulimyllyjä Landskronassa, Ruotsissa.AOP

Ruotsiin esitetään kunnianhimoista energiauudistusta. Sosiaalidemokraattinen energiaministeri Ibrahim Baylan ja hallituksessa olevan ympäristöpuolueen energia-asioista vastaava kansanedustaja Lise Nordin esittävät, että maan koko sähköntuotanto saataisiin uusiutuvista energialähteistä 20 vuoden kuluttua.

Baylan ja Nordin ovat kirjoittaneet asiasta keskusteluartikkelin sanomalehti Dagens Nyheteriin (siirryt toiseen palveluun).

Poliitikot esittävät, että Ruotsin puolueet tekisivät energiauudistuksesta yhteisen ohjelman, jonka tavoitteena olisi Ruotsin kaiken sähköntuotannon muuttaminen uusiutuvaksi 20 vuoden sisällä.

Vuonna 2009 maata hallinnut porvarihallitus teki energiaratkaisun, joka tähtäsi siihen, että Ruotsin kasvihuonekaasupäästöt saataisiin pudotettua nollaan vuoteen 2050 mennessä. Samalla allianssi sopi, että öljyn ja hiilen käyttö lämmitysenergiaksi loppuisi viimeistään 2020.

Baylan ja Nordin esittävät, että vuoden 2009 energiasopimusta käytettäisiin uusien neuvottelujen perustana. Tavoite vain olisi nyt kunnianhimoisempi ja kauaskantoisempi.

Aloitteen tekijöiden mukaan ilmastohyötyjen ohella Ruotsi hyötyisi uusiutuvaan energiaan siirtymisestä myös taloudellisesti. Heidän mukaansa ratkaisu olisi kustannustehokkain tapa luoda turvallinen ja kilpailukykyinen energiajärjestelmä, joka tuottaisi myös työpaikkoja ja talouskasvua pitkälle tulevaisuuteen.

Mitä tehdä ydinvoimaloille?

Suuri kysymys Ruotsin energiauudistuksessa olisivat ydinvoimalat. Ruotsissa on nyt kolme ydinvoimalaa, joissa kaikkiaan kymmenen ydinreaktoria. Myös puolueallianssin energiasopimukseen on kirjattu, että maassa voi olla enintään kymmenen ydinvoimalayksikköä.

Baylanin ja Nordinin ehdotus merkitsisi, että ydinvoimalat suljettaisiin 20 vuoden kuluessa.

Kirjoittajat huomauttavat, että Ruotsin ydinvoimayhtiöt ovat jo nyt päättäneet lakkauttaa neljä reaktoria vuoteen 2020 mennessä.

Ruotsissa ei myöskään ole yhtään yksityistä tai poliittista tahoa, joka olisi halukas rakentamaan maahan uutta ydinvoimaa sen suurten kustannusten vuoksi.

Kirjoittajien mielestä Ruotsi tarvitsee selkeän suunnitelman, jonka avulla maa hallitusti lopettaa ydinvoiman käytön ja korvaa sen uusiutuvalla energialla.

Ruotsin teollisuudelle ja elinkeinoelämälle on elintärkeää, että niille annetaan hyvät edellytykset investointien tekemiseen. Olennaisia uudistuksia tuotantokapasiteetin ohella ovat kirjoittajien mukaan energian varastoiminen, asiakkaiden osallistaminen ja älykkäät sähköverkot.

30.3. klo 13.15 Uutista korjattu: Ruotsissa kolme ydinvoimalaa ja niissä yhteensä kymmenen reaktoria.