Koe uusi yle.fi

Helsinkiläisten mediaanitulo häviää naapurikaupunkien asukkaille, ja naisten keskitulo miehille

Vantaalaisen, espoolaisen ja kauniaislaisen mediaanitulo päihittää helsinkiläisen mediaanitulon. Miesten keskimääräiset vuositulot taas oli lähes kymppitonnin naisten tuloja enemmän vuonna 2014.

Kotimaa
Avoin kukkaro ja kolikoita.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Helsinkiläisen mediaanitulo oli 26 900 euroa vuonna 2014. Kasvua mediaanitulossa oli prosentti edelliseen vuoteen verrattuna.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että puolet helsinkiläisistä sai tuloja yli 26 900 euroa vuonna 2014.

Helsinkiläisen mediaanitulo oli pääkaupunkiseudun kaupungeista alhaisin. Kauniaisissa mediaanitulo oli 34 100 euroa, Espoossa 30 000 euroa ja Vantaalla 27 600 euroa.

Koko maassa mediaanitulo oli 23 800 euroa ja kasvua oli 1,5 prosenttia.

Mediaanitulo tarkoittaa keskimmäisen tulonsaajan tuloja, kun tulonsaajat asetetaan tulojen mukaiseen suuruusjärjestykseen, ja keskimmäisen tulonsaajan molemmille puolille jää yhtä monta tulonsaajaa.

Naisten keskimääräiset tulot vain kolme neljäsosaa miesten tuloista

Helsinkiläisten tulojen keskiarvo oli 34 200 euroa vuonna 2014. Jos verovapaat osingot ja korot huomioidaan, helsinkiläisten vuositulot olivat keskimäärin 34 800 euroa.

Vuonna 2014 joka neljäs helsinkiläinen tulonsaaja oli alle 30-vuotias. Tässä ikäluokassa vuositulot ovat yleensä alle 30 000 euroa vuodessa. Nuorten tulokehitys onkin yksi syy, mikä painaa helsinkiläisten keskimääräisiä tuloja alas.

Kun miesten ja naisten keskimääräisiä tuloja katsotaan erikseen, erotukseksi jää lähes 10 000 euroa miesten eduksi. Miesten vuositulojen keskiarvo nimittäin oli 39 500 euroa ja naisten 29 600 euroa.

Naisten keskitulo kuitenkin nousi miehiä enemmän. Naisten keskitulossa oli nousua 1,3 prosenttia, mutta miesten keskitulossa vain 0,5 prosenttia.

Seniorimiesten tulokehitys kaikkein parasta

Paras tulokehitys vuonna 2014 oli yli 65-vuotiailla miehillä, joiden valtionverotuksen alaiset tulot kasvoivat 5,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Samanikäisillä naisilla lisäys oli 3,5 prosenttia.

Keskimääräiset tulot kasvoivat vain yli 45-vuotiailla. Nuorempien ikäryhmissä ne laskivat – etenkin miespuolisten keskuudessa.

Suurimmillaan naisten ja miesten keskimääräisen vuositulon ero oli 65-74-vuotiailla. Heidän keskuudessaan tuloero saattoi olla jopa 18 000 euroa.

Luvut käyvät ilmi Helsingin kaupungin Tietokeskuksen tilastosta.