Hyppää sisältöön

"Laiska jättiläinen" – tässä 5 syytä, miksi valtion pitäisi myydä omistustaan

Elinkeinoelämän Valtuuskunta, EVA listaa analyysissaan viisi syytä, miksi valtion omistuksen keventäminen hyödyttäisi Suomea. Laiska jättiläinen -analyysin on kirjoittanut Kauppalehden entinen päätoimittaja Hannu Leinonen.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

EVA:n analyysi on nyt erityisen ajankohtainen. Hallitus julkistaa lähiaikoina valtion omistustrategian linjaukset.

Valtion omistajaohjauksesta vastaavalta pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) odotetaan tietoa siitä, miten yhtiöiden taseet pannaan töihin ja mistä omistuksista kenties luovutaan kokonaan.  

Tässä lyhyesti viisi EVA-analyysin listaamaa syytä, miksi valtio on huono omistaja.

1. Valtio-omistus politisoituu aina

Analyysi muistuttaa, että valtio-omistajan tavoitteet määrittyvät aina polittisesti. Ja useimmiten se on ongelmallista.

Valtionyhtiöt joutuvat tasapainoilemaan työllisyyden, tasapainoisen alueellisen kehityksen, omavaraisuuden ja työntekijöiden aseman välillä.

2. Valtio-omistaja syrjäyttää yksityistä yritteliäisyyttä

EVA-analyysin mielestä valtiolla on ristiriitainen rooli yritystoiminnan harjoittajana, koska sillä on oikeus säätää lakeja ja määräyksiä. Ristiriita korostuu kilpaillussa ja kaupallisessa tilanteissa.

Yksityinen yritys voi valtion aiheuttaman kilpailuhaitan takia jäädä kokonaan syntymättä tai sen kasvu ja kehitys häiriintyvät.

3. Liiketoimintariskit eivät kuulu veronmaksajille

Analyysissä huomautetaan, että valtionyhtiöiden riskit jäävät toteutuessaan veronmaksajien maksettavaksi. Veronmaksajat tarjoavat siis valtionyhtiöille periaatteessa rajattoman takauksen.

Se voi johtaa yritystoiminnassa päätöksiin, joihin ei muuten päädyttäisi.

4. Valtio-omisteiset yhtiöt ovat jäykempiä

Analyysin mukaan valtionyhtiöillä on taipumus pitää tarpeettoman suurta henkilöstöä. Ne myös maksavat tuottavuuteen nähden liian korkeita palkkoja ja etuja.

Analyysi väittää myös, että valtionyhtiöiden tuotteiden ja palveluiden laatu on usein yksityisomisteisia yrityksiä heikompi.

5. Valtio-omistus alentaa koko talouden suorituskykyä

EVA-analyysissä arvioidaan, että valtio-omisteisten yhtiöiden suuri osuus taloudessa johtaa potentiaalista alempaan talouskasvuun ja hyvinvointiin, koska valtion yritykset ovat yksityisiä tehottomampia.

Samalla valtionomistukset sitovat veronmaksajille kuuluvia varoja, joita voitaisiin käyttää veronmaksajien eduksi muualla.

Yksityistämisellä saataisiin valtava potti

EVA-analyysin kirjoittaja, pitkän uran taloustoimittajana tehnyt Hannu Leinonen laskee EVA-analyysissa, että valtio voisi saada jopa 20 miljardin euron tulot yksityistämällä valtionyhtiöitä ja myymällä kaupallista toimintaa harjoittavia yhtiöitään. Myyntituloista yksitoista miljardia euroa tulisi valtion omistuksista pörssiyhtöissä, joilla ei enää ole strategista merkitystä.

Elinkeinoelämän Valtuuskunta on suomalaisen elinkeinoelämän rahoittama toimija, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä.

EVA:n mukaan sen julkaisemat analyysit ottavat kantaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tarjoavat toimenpide-ehdotuksia. Analyysien kirjoittajat vastaavat esitetyistä mielipiteistä, jotka eivät välttämättä edusta EVA:n kantaa.

.
.