SSAB:n Raahen tehtaan ympäristöluvalla ei ole vielä hintalappua

Terästuottaja SSAB joutuu uudistamaan Raahen tehtaansa toimintaa tiukentuneiden ympäristöpäästöehtojen takia. Tehtaanjohtaja Kari Ojalan mukaan SSAB:n asiantuntijat selvittelevät parhaillaan, millä toimenpiteillä ympäristöpäästöjä saadaan vähennettyä ja paljonko ne tulevat yhtiölle maksamaan.

talous
SSAB:n Raahen tehtaan kaksi masuunia kuvattuna maasuunien hiili-injektiolaitoksen katolta
Timo Sipola / Yle

Uuden ympäristöluvan myötä SSAB:n Raahen tehtaalla joudutaan kehittämään teknologiaa ja lisäämään valvontaa.

Tehtaanjohtaja Kari Ojalan mukaan yhtiön asiantuntijat selvittelevät parhaillaan, mitä kaikkea uusi lupa merkitsee.

– Tässä vaiheessa ei pystytä vielä sanomaan, millaisia toimenpiteitä tarvitaan. Myöskään muutosten hintaa ei osata vielä arvioida, kertoo Ojala.

Uusi ympäristölupa ei sinänsä tullut SSAB:lle millään tavalla yllätyksenä. Entisten lupien tarkistamisen lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöluvassa myönnettiin nyt lupa uusille toiminnoille, joilla vähennetään osaltaan laitoksen päästöjä.

Päästöt ympäristöön vähenevät

Uudessa luvassa on myönnetty ympäristölupa muun muassa kierrätettävien materiaalien briketöintilaitokselle, kivihiilen hiili-injektoinnille, kuonien käsittelylaitoksen siirtämiselle uuteen paikkaan laitosalueella, nestemäisen maakaasun käyttöönottoon valssaamon uunien polttoaineena ja Reetinginojan öljynerotusaltaan kunnostuksessa syntyneiden ruoppausmassojen sijoittamiseen tehtaan kaatopaikalle. Uusilla toiminnoilla osaltaan vähennetään laitoksen päästöjä ympäristöön.

Erityishuomiota ympäristöluvassa kiinnitetään Raahessa toimivan koksaamon päästöihin. Koksaamossa poltetaan kivihiiltä tehtaan käyttöön, mistä tulee päästöjä sekä ilmaan että vesistöön.

– Vielä on liian aikaista sanoa, tuleeko nimenomaan koksaamon päästöjen vähennyksistä suurimmat kustannukset, sanoo Ojala.