Koe uusi yle.fi

Aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä lähtee kiitoon tai tekee mahalaskun

Kaupunginvaltuuston kokouksessa tänään ratkeaa 13 000 helsinkiläisen mielipiteen painoarvo kaupungin päätöksenteossa. Näin moni ihminen on allekirjoittanut aloitteen Malmin lentoaseman säilyttämiseksi ilmailukäytössä.

Kotimaa
Malmin lentoasema.
Malmin lentokentän toiminta on päätetty ajaa alas vuoteen 2020 mennessä.Touko Yrttimaa / Yle

Kuntalain mukaan aloite, johon on pistänyt nimensä yli 2 prosenttia kunnassa asuvista täysi-ikäisistä äänioikeutetuista, on käsiteltävä kunnanvaltuusossa kuuden kuukauden sisällä.

Kuntalaisen nyt tekemässä aloitteessa vaaditaan, että Malmin lentoasema säilytetään ilmailukäytössä riippumatta siitä, luopuuko valtio kentän toiminnoista.

Tällaisen aloitteen voima mitataan illalla Helsingin kaupunginvaltuustossa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja että aloite on loppuun käsitelty.

Konsensus aseuntorakentamisen kanssa

Aloitetta perustellaan sillä, että Malmin lentoasema on historiallisesti ja arkkitehtonisesti arvokas. Kenttä on merkittävä kaupunkitila, osa Helsingin identiteettiä ja kulttuurimatkailukohde.

Kentän toimintoja tulee kehittää monipuolisesti ja etsiä konsensus asuntorakentamisen kanssa niin, että myös lentotoiminta voi säilyä, aloitteessa todetaan.

Kaupunki haluaa alueelle asuntoja kymmenilletuhansille ihmisille.

Kaikki maa kaupungilla

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä on allekirjoitettu sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi.

Sopimuksen mukaan valtio lopettaa toimintonsa Malmin lentokentällä vuoden 2016 loppuun mennessä tai viimeistään vuoden 2020 lopussa. Sen jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön.

Kaupungin ja Finavia Oyj:n keskinäisellä kaupalla Finavia on luovuttanut kaupungille omistamansa kiinteistöt ja rakennukset Malmin lentokenttäalueelta ja sen läheisyydestä.

Kaupan ehtojen mukaan hallintaoikeus kiinteistöihin ja rakennuksiin siirtyy kaupungille viimeistään 1.1.2017 ja samalla Finavia luopuu käyttöoikeudestaan lentokenttäalueeseen.

Kaupan myötä kaupunki omistaa nykyisen lentokenttäalueen kokonaisuudessaan ja lähes kaiken maan sen läheisyydessä.

Kantelut on tutkittu

Oikeuskansleri on tutkinut kantelun johdosta valtion päätösten laillisuutta ja todennut niiden oikeellisuuden ratkaisussaan 23.9.2015.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa Malmin lentokentän alue on merkittävin uusi rakentamisalue.

Alue sijaitsee tiiviisti olemassa olevan yhdyskuntarakenteen keskellä. Kaupungin mukaan sen rakentaminen asuinalueeksi, josta on hyvät joukkoliikenneyhteydet, tukee seudun aluerakenteen kestävää kehittämistä.

Rakentaminen muuttaa alueen maisemakuvaa merkittävästi, mikä edellyttää erityistä yhteensovittamista kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen kanssa.

Uudelleen käsittelyyn

Malmin lentoasema valittiin äskettäin yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta. Valinnan tekivät Euroopan kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra ja Euroopan investointipankin instituutti.

Malmin lentoaseman ystävien puheenjohtaja Timo Hyvönen toivoo, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

– Malmin lentoasema on nyt tunnustettu kansainvälisesti merkittäväksi uhanalaiseksi kohteeksi, ja Euroopan unionin asiantuntijat saapuvat vielä tänä keväänä laatimaan suunnitelmaa siitä, miten historiallisesti merkittävä kohteemme voidaan säilyttää.