Helsingin Vuosaaren koulut yhdistyvät – koulujen määrä vähenee yli puolella

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan tiistai-iltana, että Vuosaaren seitsemän koulua yhdistetään kolmeksi kouluksi. Näin oppilaita voidaan sijoitella nykyistä joustavammin eri koulurakennuksiin.

Vuosaari
Oppilas kirjoittaa koulutehtäviä.
Eeva Pentikäinen / Yle

Helsingin Vuosaaren koululaiset opiskelevat nykyään seitsemässä koulussa, mutta jatkossa kouluja on enää kolme.

Heteniityn ala-aste ja Vuosaaren peruskoulu yhdistetään. Lisäksi Vuosaaren ja Mustakiven ala-asteen koulut yhdistetään Tehtaanpuiston yläasteen koulun kanssa.

Kallahden peruskoulusta ja Meri-Rastilan ala-asteen koulusta tulee yhtenäinen peruskoulu.

Aurinkolahden peruskoulu säilyy ennallaan.

Lähes kaikki koulurakennukset toimivat jatkossakin

Suurin osa koulurakennuksista pysyy koulukäytössä, sillä vain Tehtaanpuiston yläasteen rakennuksesta luovutaan.

Tehtaanpuiston yläaste vaatisi korjausta, ja siihen kaupunki ei halua ryhtyä. Tiloista luopuminen tuo 650 000 euroa säästöjä vuositasolla.

Oppilasmäärä vähenee hieman

Kaupungin mukaan kouluja karsitaan, koska tilaa on liikaa oppilasmäärään nähden. Vuosaaren kouluissa on 3 800 oppilaspaikkaa, ja vuoden 2016 väestöennusteen mukaan 6-14-vuotiaiata lapsia on 3 722.

Väestöennusteen mukaan peruskoululaisten määrä alueella saattaa vielä vähentyä muutamalla kymmenellä vuoteen 2025 mennessä.

Uusista kouluista tulee oppilasmääriltään saman kokoisia.

Koulumatkat ovat alle kaksi kilometriä

Tällä hetkellä Heteniityn ala-aste on täynnä, mutta sen lähellä sijaitsevassa Vuosaaren peruskoulussa on tilaa. Kun nämä kaksi koulua yhdistetään, oppilaat voidaan sijoitella siten, että kaikkien koulumatka säilyy alle kahden kilometrin pituisena. Näin myös Kurkimoision alueelle rakennettavien asuntojen uusille asukkaille saadaan koulupaikat.

Myös Meri-Rastilan täydennysrakentaminen kasvattaa alueen oppilasmäärää. Meri-Rastilan itäpuolella sijaitsevan Kallahden alueen oppilasmäärä sen sijaan on laskussa, joten Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen yhdistäminen antaa joustoa koulutilojen käyttöön.

Koulujen yhdistämisillä pystytään myös tasoittamaan suomea toisena kielenä puhuvien oppilaiden määrää eri kouluissa.

Muutokset tulevat voimaan elokuussa 2017, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esityksen.