Kotka ottaa korvaushoidon hoitaakseen – sopimus A-Klinikkasäätiön kanssa irtisanotaan

Kotka aikoo järjestää huumeriippuvaisten korvaushoidon itse. Tähän asti korvaushoidosta on vastannut A-Klinikkasäätiö, mutta kaupunki on aikeissa irtisanoa ostopalvelusopimuksen säätiön kanssa. Jatkossa potilas pääsisi korvaushoitoon kaupungin omassa mielenterveys- ja päihdetyön keskuksessa.

Korvaushoitolääkkeet
Suboxone
Mari Latva-Karjanmaa / YLE

Kotkan sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että sopimus päihderiippuvaisten vierotus- ja korvaushoidon järjestämisestä Kymen A-Klinikan kanssa irtisanotaan vuoden 2016 loppuun.

Ensi vuoden alusta opioidiriippuvaisten lääkkeellinen vierotus- ja korvaushoito järjestettäisiin kaupungin omassa mielenterveys- ja päihdetyön Miepä-keskuksessa.

Kotkassa on käynnissä päihdehuollon mittava uudistustyö. Samalla ulkoistettuja päihdepalveluita otetaan vaiheittain kaupungin omiksi palveluiksi. Tämän vuoden alusta myös avohoidon päihdepotilaat on ohjattu A-Klinikkasäätiön sijaan terveyskeskuksiin. Kaupungin pyrkimys on, että potilaan hoitopolku olisi mahdollisimman yhtenäinen.

A-Klinikalla on tällä hetkellä satakunta kotkalaista korvaushoitopotilasta. Viime vuonna korvaushoito maksoi kaupungille noin 1,2 miljoonaa euroa, josta lääkkeiden osuus oli 245 000 euroa.

Kotka tarvitsee korvaushoidon järjestämiseen lisää työvoimaa. Haku päihdehuoltoon erikoistuneen lääkärin virkaan on jo käynnissä. Lisäksi kaupunki ennakoi tarvitsevansa syksystä alkaen kolme päihdesairaanhoitajaa.

Kymen A-Klinikka on vastannut Kotkan kaupungin korvaushoidosta vuodesta 2009 alkaen.