Eltelille vaadittiin 35 miljoonan euron sakkoa kartellista – vaade hylättiin vanhentuneena

Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli esittänyt seuraamusmaksua lokakuussa 2014. Markkinaoikeuden mukaan näyttöä olisi näin ollen pitänyt esittää siitä, että kartellirikkomus olisi jatkunut ainakin lokakuuhun 2009 asti.

talous
eltel networks
Aleksi Hakala / Yle

Markkinaoikeus on hylännyt voimajohtoyhtiöille Eltel Networksille ja Eltel Groupille esitetyn 35 miljoonan euron seuraamusmaksun vanhentuneena. Markkinaoikeus kertoo asiasta tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Seuraamusmaksua oli esittänyt Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV. Sen mukaan yhtiöt olivat harjoittaneet Empower-konsernin kanssa kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä voimajohtojen suunnittelu- ja rakentamisurakoissa Suomessa.

Yhtiöt olivat sopineet tulevien hankkeiden hinnoista, katteista ja urakoiden jakautumisesta, KKV katsoi. Tätä oli viraston mukaan tapahtunut vuosina 2004–2011.

Markkinaoikeus toteaa ratkaisussaan, että näytön mukaan yhtiöiden edustajat olivat tavanneet vuosina 2004, 2005 ja 2006 ja tapaamisissa oli keskusteltu tulevista voimajohtohankkeista ja joidenkin projektien jakamisesta. Ainakin myös vuonna 2007 oli keskusteltu tietyistä urakoista, oikeus katsoo.

Oikeus: KKV:n korvattava Eltelin oikeuskulut

KKV oli tehnyt seuraamusmaksuesityksen lokakuun lopussa 2014. Markkinaoikeus sanoo, ettei maksua saa kilpailurajoituslain mukaan määrätä, jos esitystä ei ole tehty viidessä vuodessa siitä, kun kilpailunrajoituksen voimassaolo on lakannut.

KKV:n olisi tullut esittää näyttöä rikkomuksen kestosta ainakin lokakuun loppuun 2009 saakka, tiedotteessa selvennetään.

Markkinaoikeus katsoo, ettei KKV:n selvityksestä ollut riittävällä tavalla pääteltävissä, että kartellirikkomus olisi jatkunut tuohon tai sitä myöhempään ajankohtaan asti. Näin ollen vaatimus hylättiin vanhentuneena. KKV velvoitettiin lisäksi korvaamaan Eltel Networksin ja Eltel Groupin oikeudenkäyntikuluja 300 000 euroa.

KKV toteaa omassa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että se tutustuu päätökseen tarkemmin ja päättää sen jälkeen, valittaako se siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Virasto oli vapauttanut Empowerin seuraamusmaksusta, koska yhtiö oli antanut tarpeellisia tietoja ja todisteita asiasta.

Eltel puolestaan tiedottaa (siirryt toiseen palveluun) pysyvänsä kannassaan, että se ei ole rikkonut kilpailulakia.