Alueellistamisen koordinaatioryhmä: Kysymys Fimean toimipaikasta pitäisi ratkaista valtioneuvostossa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätoimipaikkakysymys siirtynee valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Fimea-kysymystä torstaina käsitellyt alueellistamisen koordinaatioryhmä päätti asiasta äänestyksessä 12-5.

Kotimaa
Fimean kyltti
Antti-Petteri Karhunen / Yle

Valtiovarainministeriön asettama alueellistamisen koordinaatioryhmä on antanut tänään lausunnon Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toimipaikkakysymyksestä. Ryhmä suosittaa asian siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Lausunto annettiin äänin 12-5.

Koordinaatioryhmä katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön tekemä esitys Fimean alueellistamista koskevan päätöksen muuttamisesta ja Fimean päätoimipaikan sijoittamisesta Helsinkiin ei vastaa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain mukaisia tavoitteita edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä.

Lisäksi koordinaatioryhmä katsoo Fimea-asian olevan laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä. Lähtökohtaisesti Fimeaa koskevat ratkaisut linjaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps.).

Alueellistamisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen luonnehtii äänestyksellä päätettyä lausuntoa poikkeukselliseksi.

– Ryhmän kovin liike voi olla suosittaa asian siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Partasen mukaan on harvinaista, että koordinaatioryhmä päättää antamastaan lausunnosta äänestämällä.

Tilanne pulpahti esiin Mäntylän esityksestä

Fimean tilanne nousi esille pari viikkoa sitten, kun sosiaali- ja terveysministeri Mäntylä esitti Fimean päätoimipaikan palauttamista Kuopiosta Helsinkiin.

Ministeri Mäntylä totesi tuolloin, että henkilökunnan vuosia kestäneen epävarmuuden tulevaisuudesta on loputtava. Esityksessä linjattiin, että Kuopiossa Fimea keskittyisi lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyviin tehtäviin.

Fimeasta on kiistelty vuodesta 2009 lähtien. Tuolloin päätettiin lopettaa Lääkelaitos ja perustaa uusi virasto, Fimea, Kuopioon.

Kuopiosta ei kuitenkaan ole tullut keskuksen suurinta yksikköä. Viime vuoden lopussa Fimealla oli runsaat 160 työntekijää Helsingissä. Kuopiossa oli vajaat 60 ja Turussa kuusi työntekijää.

Alueellistamisen koordinaatioryhmässä on parikymmentä jäsentä. Ryhmä koostuu lähinnä eri ministeriöiden virkamiehistä. Ryhmän tehtävänä on muun muassa antaa lausunto sijoittamisselvityksistä ja lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmista.

Lain mukaan valiton toimintojen uudelleen sijoittamisen tavoitteina on turvata valtion tehtävien tuloksellista hoitamista ja työvoiman saantia valtion tehtäviin. Lisäksi tavoitteena on edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä sekä tukea työllisyyttä maan eri osissa.

Täydennetty 31.3 klo 15.05 valtiosihteeri Jari Partasen kommenteilla.