Pohjoissatakuntalaiselle miehelle ehdollista vankeutta nautojen huonosta hoidosta

Mies piti yli 30 nautaa puutteellisissa tiloissa vailla tarpeellista hoitoa. Huono eläintenpito jatkui kuukausia viranomaisten korjauskehotuksista huolimatta. Mies kiisti käräjäoikeudessa eläinten kärsimyksen.

Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut pohjoissatakuntalaisen miehen 60 päivän ehdolliseen vankeuteen eläinsuojelurikoksesta. Mies oli jättänyt omistamansa nautakarjan vailla hoitoa ja pitänyt eläimiä tiloissa, jotka olivat liian huonokuntoisia turvalliseen eläintenpitoon.

Viranomaiset kehottivat miestä useaan otteeseen korjaamaan tilojen puutteet ja eläinten hoidossa havaitut puutteet. Nautoja pidettiin huonokuntoisessa navetassa viranomaisten antamasta käyttökiellosta piittaamatta.

Käräjäoikeus piti raskauttavana seikkana sitä, että mies oli päästänyt tilanteen niin huonoksi, että eläimille ehti syntyä lantapanssari likaisten tilojen seurauksena. Syytteen mukaan navetan lattialla oli muun muassa ulostetta useita kymmeniä senttimetrejä. Myös juomavedestä huolehtiminen oli laiminlyöty.

Mies kiisti oikeudessa aiheuttaneensa eläimilleen kärsimystä. Ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi mies tuomittiin viiden vuoden eläintenpitokieltoon ja hän menettää karjansa valtiolle.