Luke: Vuoksen vesistön vaeltavien järvitaimenten erilaistuneet kannat turvattava

Erilaiset järvitaimenkannat sijaitsevat Heinäveden reitillä sekä Lieksanjoen ja Pielisjoen alueella. Luonnonvarakeskus haluaa säilyttää nämä erittäin uhanalaiset kannat ominaan.

Luonto ja ympäristö
Järvitaimenia siirretään jokeen
Kalle Heikkinen / Yle

Luonnonvarakeskus haluaa turvata Vuoksen vesistön viimeiset vaeltavat järvitaimenet.

Luke suosittelee, että kaksi perinnöllisesti erilaista taimenkantaa, joista toinen on Heinäveden reitillä ja toinen Lieksanjoen ja Pielisjoen alueella, säilytettäisiin erillään. Keskuksen mielestä nämä kaksi järvitaimenkantaa olisi pidettävä erillään sekä vesistössä että viljelyssä.

Tähän saakka kantoja on yhdistetty Enonkoskella kalanviljelyssä.

Eteläisen Suomen taimenkannat on arvioitu erittäin uhanalaisiksi, ja niiden kalastaminen on kielletty.