Loppi jatkaa positiivisten tilinpäätösten tiellä

Lopen kunta punnersi viime vuoden tuloksensa yli puoli miljoonaa euroa voitolliseksi. Loppi on pitänyt taloutensa ylijäämäisenä jo seitsemän vuoden ajan.

Loppi
Lopen Silmänkannon yritysalue sijaitsee 54-tien varressa Riihimäen länsipuolella
Lopen kunta yritysesittely

Lopen kunnan viime vuoden vuosikate on yli 2,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos liki 540 000 euroa. Tulos on hyvä, sillä talousarviossa oli ennustettu yli 600 000 euron tappiota.

Viime vuotta esittelevän toimintakertomuksen mukaan Lopen tilikauden tulos oli positiivinen nyt jo seitsemäntenä vuonna peräkkäin ja oli myös selvästi budjetoitua parempi.

Keskeisenä syynä tähän oli käyttötalouden hyvä toteutuminen etenkin sosiaalitoimen osalta, mutta myös muut hallintokunnat onnistuivat toteuttamaan talousarvionsa hyvin.

Investointien vuoksi kunnan lainakanta kasvoi. Se on nyt hieman alle 2 000 euroa asukasta kohden, mikä on selvästi pienempi kuin Suomen kunnissa keskimäärin.

Lopen kokonaisinvestoinnit olivat viime vuonna lähes 4,4 miljoonaa euroa. Suurimpia investointikohteita olivat Launosten koulu ja kunnan sisäiset liikenneväylät, joita rakennettiin muun muassa Silmänkannon työpaikka-alueella.