Juomaveteen saattanut liueta vuosien ajan myrkyllisiä aineita – määräykset uusiksi

Ympäristöministeriö asettaa muovisista vesiputkista veteen liukeneville aineille uudet tekniset vaatimukset. THL:n mukaan ongelmana on, että kaikkia putkista veteen liukenevia aineita ja niiden turvallisia pitoisuuksia ei tunneta.

Kotimaa
Ihminen laskee vettä hanasta lasiin.
Yle

Ympäristöministeriö laatii parhaillaan asetusta muovisten PEX-vesiputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista. Myös putkista veteen liukenevien kemikaalien pitoisuuksille tulee kriteerejä.

– Ajattelimme ensin, että liunneiden orgaanisten yhdisteiden kokonaisuuspitoisuuden mittaus riittää. Terveysviranomaiset haluaisivat kuitenkin asettaa pitoisuusrajoja myös yksittäisille aineille, kertoo yli-insinööri Kaisa Kauko ympäristöministeriöstä.

Kupariset vesiputket ovat vaihtuneet muovisiin laajamittaisesti 2000-luvun vaihteesta lähtien, koska muoviputket ovat helppoja ja edullisia asentaa. Kaukon arvion mukaan noin puolet uusista vesiputkista on muovisia.

Syynä uusille teknisille tuotevaatimuksille on muun muassa muoviputkista liukenevien kemikaalien entistä parempi kontrollointi terveysriskit huomioiden.

– Kun hälyä PEX-putkista on ollut niin paljon, tarkoitus on antaa vaatimukset tässä vaiheessa täsmällisessä muodossa omana asetuksenaan. Vaatimukset ovat olleet tähän saakka lähinnä yleisellä tasolla, Kauko toteaa.

Vaatimukset ovat olleet tähän saakka lähinnä yleisellä tasolla.

Kaisa Kauko

Riskejä vaikea arvioida

Viallisten PEX-putkien juomaveteen aiheuttamat maku- ja hajuhaitat nousivat julkisuuteen pari vuotta sitten. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ongelmallisia veteen liukenevia kemikaaleja ovat esimerkiksi MTBE ja ETBE.

– Samoja aineita käytetään bensiinin lisäaineina, ja ne maistuvat ja haisevat vedessä helposti. Pieninä pitoisuuksina niistä ei aiheudu terveyshaittoja, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen emeritusprofessori Hannu Komulainen.

PEX-putkista liukenevia kemikaaleja on tutkittu mm. Norjassa ja Tanskassa. Komulaisen mukaan iso ongelma on, että kaikkia putkista veteen liukenevia aineita ja niiden turvallisia pitoisuuksia ei tunneta.

– On ollut hankalaa arvioida, millaisia terveysriskejä niihin liittyy. Kaikkien toksisuudesta ei ole kovin hyvää tietoa. Pitoisuudet juomavedessä voivat myös vaihdella eri asunnoissa, Komulainen toteaa.

Pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta

THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) sekä MTBE että ETBE hajoavat ihmisen elimistössä TBA:ksi, joka on todettu koe-eläimissä syöpää aiheuttavaksi aineeksi.

Ihmisille aiheutuvan terveysriskin arviointi on TBA:n kohdalla vaikeaa. Komulainen kertoo, että viallisista putkista otetuista vesinäytteistä löytyi pari vuotta sitten isoja pitoisuuksia TBA:ta.

Kaikkien aineiden toksisuudesta ei ole hyvää tietoa.

Hannu Komulainen

– Normaalisti TBA:ta ei varmaankaan juuri veteen liukene, mutta viallisissa putkissa sen pitoisuus nousee. Karsinogeenit ovat siinä mielessä hankalia, että niihin voi liittyä terveysriski jo pieninä pitoisuuksina.

Komulainen pitää ongelmallisena myös sitä, ettei muoviputkista erittyvistä aineista ole pitkäaikaisseurantaa toisin kuin esimerkiksi kupariputkista, joiden vaikutukset veteen ja sitä kautta terveyteen tunnetaan hyvin.

– Kemikaalien irtoaminen on muoviputkessa suurinta, kun putki on uusi. Sitä, loppuuko se koskaan ja alkaako sieltä kenties irrota joitakin uusia aineita, ei ole tutkittu.

Viallisia putkia unohtui varastoon

Vuoden 2014 kesällä esimerkiksi Uponorin viallisten PEX-putkien todettiin aiheuttaneen tavallisesta poikkeavia maku- ja hajuhaittoja talousveteen. Konsernin kehitys- ja vastuujohtaja Ilari Aho on Komulaisen kanssa eri mieltä niiden terveysriskeistä.

– En pidä riskejä kovin isoina. Suurin osa putkista liukenevista aineista tunnetaan. Lisäksi pitoisuudet, joita oikein valmistetuista putkista heti käyttöönoton jälkeen liukenee, ovat hyvin pieniä, Aho toteaa.

Hän myöntää, ettei aineiden kaikkia yksityiskohtaisia vaikutuksia tunneta. Riskit nousisivat hänen mielestään kuitenkin merkittäväksi vain jos jollekin valmistajalle sattuisi "iso möhläys".

En pidä riskejä kovin isoina. Suurin osa putkista liukenevista aineista tunnetaan.

Ilari Aho

– Edes silloin pari vuotta sitten ei oltu siinä mittaluokassa, että olisi voitu puhua riskeistä. Asiakkaiden ei tarvitse olla huolissaan, kun putket valmistetaan viranomaisvaatimusten mukaan.

Vialliset putket teettivät Uponorilla töitä vielä viime syksynä.

– Niitä oli jonkun tukkurin tai asennusliikkeen varastossa ja ne päätyivät asennukseen vielä kesän 2014 jälkeen. Niitä on vaihdettu tapauskohtaisesti. Joissakin kohteissa on organisoitu iso huuhteluoperaatio, jolla ongelmat saatiin poistumaan.

"Kemikaalit valmistajan tuotesalaisuus"

Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva Vesi-Instituutti Wander on tutkinut veden laadun muuttumista kiinteistöjen putkistoissa ja selvittää parhaillaan myös PEX-muoviputkien vaikutusta veden kemialliseen laatuun.

Kehittämispäällikkö Tuija Kauniston mukaan tämäntyyppisten näytteiden tutkiminen on hyvin hankalaa.

– Orgaanisten kemikaalien tunnistus ja määritys vedestä on paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi metallipitoisuuksien. Se on varmasti osasyy, miksei asiaa ole hirveästi tutkittu.

Myös eri tutkimusten tuloksia on vaikea vertailla keskenään, koska tutkimusasetelmat ja testausmenetelmät poikkeavat niin paljon toisistaan.

– Ensin pitäisi määrittää se, miten tutkimus tehdään ja saada sitä kautta vertailukelpoisempia tuloksia. Ongelmallista on myös se, että muoviputkien valmistuksessa käytettävien kemikaalien laatu japitoisuudet eivät ole avointa tietoa vaan valmistajan tuotesalaisuus, Kaunisto sanoo.

Vettä hanasta ottava voi ja hänen pitää juoksuttaa vesi kylmäksi aina ennen kuin juo tai käyttää sitä ruuanlaitossa.

Tuija Kaunisto

Juoma- ja talousveden kanssa kosketuksissa oleville rakennustuotteille ei ole olemassa CE-merkintöjä Euroopan tasolla. Sitä on yritetty saada aikaan monta vuotta, mutta yksimielisyyteen ei ole päästy.

Veden juoksutus on tärkeää

Hanasta juomavettä lasiin laskeva kuluttaja ei Kauniston mukaan voi tietää, mitä kemikaaleja vedessä on. Niiden määrän voi kuitenkin minimoida.

– Vettä ottava voi ja hänen pitää juoksuttaa vesi kylmäksi aina ennen kuin juo tai käyttää sitä ruuanlaitossa. Se on tärkeää etenkin aamulla, kun vesi on seissyt yön yli putkistossa.

Kylmä vesi tulee vesilaitoksen verkostosta. Silloin siellä ei ole niitä aineita, jotka ovat tulleet veteen kiinteistön putkista. Aineet myös liukenevat helpommin lämpimään veteen.

Kaunisto sanoo, että yllättävän monet eivät tunne vanhaa ohjetta juoksutuksen tärkeydestä. Se on tärkeää myös taloissa, joissa on kupariputket, vaikka niistä ei orgaanisia aineita irtoakaan.

– Me vanhat muistamme, mutta monet nuoremmat eivät edes tiedä sitä. Käyn kouluttamassa Suomen LVI-yhdistyksen tilaisuuksissa ja sieltäkin löytyy ihmisiä, jotka eivät ole kuulleetkaan asiasta. Meillä Suomessa vettä riittää, joten kannattaa todella juoksuttaa ne ensimmäiset tipat pois sieltä.

Ympäristöministeriön tuleva asetus PEX-putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista on osa rakentamismääräysten kokonaisuudistusta, joka koskee myös muita rakennustuotteita.

Samalla uudistetaan myös tyyppihyväksyntäasetukset.