Vanhuksille koulutetaan personal trainereita – "Lähdetään siitä, mitä asiakas toivoo"

Kouvolassa päättyy ensimmäinen hyvinvointivalmentajien koulutus. Valmentajien on tarkoitus työskennellä esimerkiksi vanhusten kodeissa tai palvelutaloissa.

Kotimaa
Vanhus ovella
Yle

Vanhusten kotona asumisen tukemiseen etsitään yhä uusia keinoja. Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa päättyy ensimmäinen koulutus, jonka käyneet voivat käyttää työnimikettä hyvinvointicoach.

Ideana koulutuksessa on saada vanhusten tai muiden tukea tarvitsevien avuksi uudenlaisia ammattilaisia, jotka tukevat sekä asiakkaan fyysistä että psyykkistä toimintakykyä ja hyvinvointia. He eivät kuitenkaan ole hoitajia.

Hyvinvointivalmentaja voi esimerkiksi viedä vanhusta harrastuksiin, opettaa terveellisen ruoan laittoa tai olla yksinäisen seurana. Valmentajan on tarkoitus kuunnella asiakkaan tarpeita ja etsiä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin, jotka heikentävät asiakkaan hyvinvointia.

Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen hyvinvointialojen toimialapäällikön Hilkka Pentsisen mukaan palveluissa on tällä hetkellä hyvinvointivalmentajan mentävä aukko.

– Kotihoidon palvelua on paljon tarjolla, kotiin tarjottavia sairaanhoitopalvelua on paljon tarjolla, mutta arjen hyvinvointia tukevaa palvelumallia ei ole olemassa, Pentsinen summaa.

Pentsisen mukaan tarve on havaittu muun muassa Kouvolassa 2010-luvulla toteutettujen vanhusten kotona asumiseen ja palveluihin liittyvien hankkeiden yhteydessä.

Tarpeet selville keskustelemalla

Yksi hyvinvointivalmentajan koulutuksen käyneistä muutamasta opiskelijasta on kouvolalainen Pepina Malmberg. Malmbergilla oli aiempaa kokemusta henkilökohtaisen avustajan työstä. Koulutuksessa häntä kiinnostivat erityisesti muun muassa keinot, joilla asiakkaan henkistä hyvinvointia voisi tukea.

– Tietenkin se alkaa aina puhumisesta, selvitetään mitä asiakas toivoo ja siitä lähdetään, mitä voitaisiin keksiä, sellaista yhteistä hyvää.

Malmberg teki työharjoittelunsa palvelukeskuksessa ja iäkkään pariskunnan kotona. Palvelukeskuksessa oli päivittäin muun muassa laulu- tai jumppatuokio, mutta Malmberg näkee, että aktivointia voisi olla enemmänkin.

– Siellä huomasi selvästi, että ihmiset, jotka joutuvat tai haluavat palvelukeskukseen, laitostuvat todella nopeasti. Olisi hyvä keksiä juuri tällaista säännöllistä virkettä.

Malmberg muun muassa luki vanhuksille ääneen.

Kotona asuva pariskunta otti hyvinvointivalmentajan innolla vastaan. Heitä Malmberg tuki käytännön asioissa, kuten kännykän käytössä ja avustusten hakemisessa. Yksi asiakkaalle mieluinen apu oli, kun Malmberg auttoi tyhjentämään keittiön kaapit ja laski hyllyt alemmaksi, jotta niihin olisi helpompi kurottaa.

Kuntien leipiin?

Toimialapäällikkö Hilkka Pentsinen toteaa, että ensimmäinen, elokuusta huhtikuulle kestänyt koulutus oli vasta alku, josta lähdetään kehittämään. Koulutusta olisi haluttu laajentaa, mutta toistaiseksi sopivaa hankerahoitusta ei ole saatu. Kouvolan aikuiskoulutuskeskus järjestää koulutuksen kuitenkin uudestaan samaan tapaan kuin ensimmäisellä kertaa.

Se, mistä opiskelijat leipänsä jatkossa saavat, on vielä auki. Koulutuksessa on opetettu myös yrittäjyyteen liittyviä asioita, ja hyvinvointivalmentajat voivat halutessaan työllistää itse itsensä. Pentsinen toivoo kuitenkin ennaltaehkäisevän ja kevyen palvelun tulevan osaksi kuntien tarjontaa.

– Haluaisin haastaa kuntia mukaan, tätä kannattaa pilotoida ja kokeilla.

Hän uskoo, että ennaltaehkäisevällä palvelun ansiosta yhä useampi vanhus voisi paremmin ja jatkaisi kotona asumista, mikä vähentäisi muita terveydenhuollon kuluja.