Viitostien hoitajaa haetaan konkurssiin Kainuussa – työnjohto yllättyi täysin

Kolmanneksesta Kainuun tiestön hoitamisesta vastaavaa Kone Karppinen Oy:tä haetaan konkurssiin. Konkurssianomus on jätetty maaliskuun puolessa välissä.

liikenne
Tiekarhu auraamassa sohjoa.
Anssi Ketonen / Yle

Kainuun pääväylää hoitavaa yhtiötä ollaan hakemassa konkurssiin. Kainuun käräjäoikeuteen on jätetty 14. maaliskuuta konkurssihakemus. Hakijana on velkojayritys.

Kone Karppinen Oy hoitaa muun muassa viitostietä Kajaanin eteläpuolelta Iisalmen rajalta aina Ristijärvelle saakka.

Konkurssihakemus on vasta tiedoksiantovaiheessa, koska käräjäoikeus ei ole pystynyt toimittamaan hakemusta yhtiön johdolle.

Konkurssihakemus tulee julkiseksi, kun tieto hakemuksesta on saatu velalliselle, hänelle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa ja hakemuksesta on sen jälkeen järjestetty suullinen käsittely.

Kainuun käräjäoikeudessa on konkurssihakemuksen lisäksi ainakin kolme muuta keskeneräistä velkomisasiaa Kone Karppiseen liittyen.

Tarvittaessa otamme sitten sieltä niitä vanhoja tekijöitä omiin leipiin.

Margo Luukkanen

Lisäksi patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukaan Kone Karppisella on verovelkaa 1. huhtikuuta vähintään 10 000 euroa. Järjestelmä ilmoittaa, jos verovelkamäärä ylittää 10 000 euron raja. Siitä ei saa selville verovelan kokonaismäärää.

Konkurssihakemus tuli yllätyksenä työnjohdolle

Tienhoidosta vastaava Kone Karppisen työnjohtaja Ahti Mikkonen sanoo, että hänelle tieto konkurssihakemuksesta tuli täydellisenä yllätyksenä.

– Perjantaina laitoin useita koneita liikenteeseen muun muassa vallien leikkaukseen. Minulle ei aiemmin ole tullut mitään tietoa konkurssihakemuksesta, sanoo Mikkonen.

Hakemus oli yllätys myös NCC Roadsin Kajaanin päällikkö Margo Luukkaselle. NCC Roads on sopimuskumppani Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa koko Kainuun tienhoitourakassa. Kone Karppinen on NCC Roadsin pääaliurakoitsija Kainuussa.

– Sopimukseen kuuluu noin kolmannes Kainuun teistä, viitostien molemmin puolin viitostie mukaan lukien, sanoo Luukkanen.

Kyllä sieltä on kuulunut jo jonkin aikaa, että rahaliikenne ei ole toiminut aliurakoitsijalta aliurakoitsijalle saakka.

Margo Luukkanen

Käytännössä Kone Karppisella on ollut muutamia autoja itsellään tienhoidossa ja muut työt on hoidettu Kone Karppisen aliurakoitsijoiden työnä.

– Kyllä sieltä on kuulunut jo jonkin aikaa, että rahaliikenne ei ole aina toiminut Kone Karppiselta heidän aliurakoitsijoilleen saakka, mutta se rahaliikenne on sitten heidän välisensä sopimusasia, sanoo Luukkanen.

NCC Roads on sen sijaan maksanut Kone Karppiselle tienhoidosta.

Luukkanen vakuuttaa, ettei tienhoito kärsi.

– Tarvittaessa otamme sitten sieltä niitä vanhoja tekijöitä omiin leipiin. Tien käyttäjälle mahdollinen konkurssi ei näy millään tavalla, sanoo Luukkanen.

Kone Karppisen toimitusjohtaja Asko Karppinen kommentoi yhtiön hakemista konkurssiin vasta uutisen julkaisun jälkeen, Karppisen kommenteista julkaistiin uusi artikkeli, jossa hän kertoo talousvaikeuksien taustoja.