Hoitohenkilökunnan ylimääräiset palkkiot herättävät kysymyksiä – säilyykö potilasturvallisuus, jos vain tehokkuudesta palkitaan?

Helsinkiläisessä laboratoriossa paljastunut likaisten neulojen käyttö on herättänyt keskustelua hoitohenkilökunnalle maksettavista toimenpidepalkkioista. HUSLAB maksaa näytteenotosta ylimääräisiä palkkiota, joiden yhtenä perusteena on ripeys. Muutamat muutkin työnantajat maksavat hoitajille samankaltaisia palkkioita.

Kotimaa
Mies hammashoitolassa
Yle

Toimenpidepalkkioita on maksettu lääkäreille jo vuosia. Jotkut isot työantajat ovat alkaneet maksaa viime vuosina samantyyppisiä palkkioita myös hoitohenkilökunnalle. Hoitajat voivat saada ylimääräisen palkkion muun muassa reseptien kirjoittamisesta tai erilaisista hammashuollon toimenpiteistä.

Yleensä palkkiot ovat pieniä, mutta joissakin tapauksissa ne voivat olla tuntuva palkanlisä, kertoo Tehyn lakimies Matias Nyman.

– Joskus esimerkiksi sairaanhoitajan reseptinkirjoitus saattaa olla satojakin euroja kuukaudessa.

Toimenpidepalkkioita maksetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella. Tehyllä ei ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon niitä on käytössä, mutta Nyman ei pidä niitä kovin yleisinä.

HUS palkitsee työntekijöitään hyvästä työsuorituksesta niin kutsutulla Nopsapalkkiolla. Esimerkiksi tietyn määrän näytteitä päivässä ottava työntekijä saa rahallisen bonuksen.

Käytettyjä neuloja vahingossa käyttäneen HUSLABin toimitusjohtaja Piia Aarnisalo ei kuitenkaan usko, että nopeuspalkkio tai kiire olisivat olleet syynä kokeneen näytteenottajan virheeseen. Ohjeistus neulojen käyttöön on Aarnisalon mukaan yksiselitteinen. Virheeseen johtaneiden tapahtumien selvitystyö on vielä kesken.

Helsinki valitsi tulospalkkiot

Toinen tapa maksaa hoitohenkilökunnalle lisäpalkkaa tehokkaasta työstä on tulospalkkio. Yksi tulospalkkion maksajista viime vuodelta oli Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. Tulospalkkion sai koko viraston henkilökunta. Jokaiselle tuli keskimäärin vajaat 700 euroa hyvin ja tehokkaasti tehdystä työstä.

Tulospalkkion maksaminen edellyttää monien eri vaatimusten täyttymistä. Rahan tulospalkkion maksuun pitää löytyä viraston omasta budjetista.

Osa tulospalkkion maksuperusteista liittyy suoraan potilastyöhön. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstöpäällikkö Sari Kuoppamäki kertoo, että esimerkiksi sähköisiä palveluja on lisättävä ja nuoria työttömiä on otettava terveystarkastuksiin entistä tehokkaammin.

– Lisäksi myös se, että laitoshuollossa olevien 75 vuotta täyttäneiden osuuden täytyy laskea aiempaan verrattuna.

Toisin sanoen, tulospalkkion perusteet täyttyvät, jos kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa.

Hammashoitaja Petra Soininen pitää kaupungin maksamaa tulospalkkiota hyvänä tapana tehostaa toimintaa.

– Teimme työajan ulkopuolella tarkastuksia, että saimme jonoja pienemmiksi. Lisäksi olimme päiväkodissa neuvolaryhmän kanssa tekemässä kolmivuotistarkastuksia.

Toimenpidepalkkio ei sovi kaikille työnantajille

Turvaneula
TurvaneulaHUS

Yksittäisiin suorituksiin perustuva toimenpidepalkkio herättää keskustelua sen perusteista. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on käynyt palkitsemisen perusteista keskustelua ja kallistunut tulospalkkion kannalle.

– Kyllä me olemme lähteneet siitä, että kokonaisvaltainen palkitseminen on tuloksellisempaa. Aika pitkään mietimme ennen kuin otamme käyntipalkkioita käyttöön muilla kuin lääkäreillä, sanoo henkilöstöpäällikkö Sari Kuoppamäki.

Tehyn lakimies Matias Nyman vakuuttaa, että terveydenhoitoalan henkilökunta ei väärinkäytä toimenpidepalkkioita. Hän ei kuitenkaan kiistä, etteikö joissakin tapauksissa voisi tulla ylilyöntejä.

– Joissain tehtävässä voi syntyä pieni kiusaus tinkiä laadusta nopeuden kustannuksella, jos toimenpidepalkkiot on rakennettu niin, että mitä nopeammin toimii, sitä enemmän rahaa saa.

Entä voiko ripeydestä tai tehokkuudesta palkitseminen johtaa potilasturvallisuuden vaarantumiseen?

– Sellaista yksioikoista johtopäätöstä ei voi olemassaolevan tiedon varassa tehdä. Toki silloin on riski, jos työtä ahnehditaan liikaa, pyritään liian pienessä ajassa saamaan liian paljon aikaiseksi. Sen me tiedämme, että kiire, henkilökunnan vaihtuvuus ja muut stressitekijät lisäävät potilasturvallisuusriskiä. Emme kuitenkaan pysty tekemään johtopäätöstä, että jokin yksittäinen toimenpidepalkkio tai muu lisäisi sitä merkittävästi, THL:n ylijohtaja Marina Erhola sanoo.

WHO: Palkitsemisen vaikutukset vaatimattomia

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Taina Mäntyrannan mielestä pelkästä tehokkuudesta ja nopeudesta palkitseminen voi terveydenhuoltoalalla johtaa ongelmiin.

– Jos on palkitsemisjärjestelmä, joka palkitsee pelkästään tehokkuudesta, siitä että tehdään enemmän ja enemmän tai nopeammin ja nopeammin, niin kyllä voi ajatella, että siitä jossakin vaiheessa voi seurata ongelmia, Mäntyranta sanoo.

Maailman terveysjärjestö WHO kokosi pari vuotta sitten tutkimustiedon terveydenhuollon kannustinjärjestelmien vaikuttavuudesta. Selvityksen perusteella terveydenhuollon henkilöstön ylimääräiset palkkiot eivät juuri ole parantaneet tehokkuutta tai laatua.

– Ainakaan toistaiseksi tällaisten palkitsemisjärjestelmien positiivisista vaikutuksista laatuun tai vaikuttavuuteen ei ole näyttöä. Niiden tutkimusten tulokset, joita oli ylipäänsä tehty, olivat aika vaatimattomia, lääkintöneuvos Taina Mäntyranta sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.