Hyppää sisältöön

Ylitöistä johtuvat itsemurhat eli "karōshit" yleistyvät Japanissa

Ylityöhön eivät kuole enää ainoastaan toimistotyötä tekevät miehet, vaan yhä useammin erityisesti määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät nuoret ja naiset.

Japanissa työvoimapula koskee eniten rakennus- ja merenkäyntialoja.

Karōshi on japania, ja tarkoittaa työstä johtuvaan ylirasitukseen kuolemista. Se on Japanissa virallinen, ja yhä yleistyvä kuolinsyy.

Viimeisen vuoden aikana Japanissa on tehty ennätysmäärä korvausvaatimuksia liittyen ylityöstä johtuviin kuolemiin, yhteensä 1456.

Aiemmin ilmiö liiteettiin erityisesti palkansaajamiehiin, mutta nyt karoshin on huomattu yhä useammin korjaavan nuoria ja naisia.

Viimeisten neljän vuoden aikana alle 29-vuotiaiden työuupumuksesta johtuneet itsemurhat ovat lisääntyneet 45 prosenttia, naisten 39 prosenttia. Ilmiötä selittää erityisesti määräaikaisten ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen.

Vuonna 2015 määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 38 prosenttia Japanin työvoimasta, ja heistä kaksi kolmesta oli naisia.

Työssäkäyvä väestö kutistuu

Työvoimapula on Japanissa pahin vuoden 1991 jälkeen: jokaista hakijaa kohden on 1,28 työpaikkaa.

Tilanne johtuu Japanin vanhenevasta ja sitä myöten pienenevästä työssä käyvästä väestöstä. Koska työvoimaa on vähän ja työlainsäädäntö löyhää, joillakin aloilla työntekijöistä puserretaan irti entistä enemmän. Toisinaan tällä on traagiset seuraukset.

Eniten ylityöhön kuolleiden tapauksia on todettu terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa sekä merenkulku- ja rakennusalalla. Samat alat kärsivät pahiten kroonisesta työvoimapulasta.

Karoshi-kuolemantapauksia vuodesta 1980 alkaen tutkinut asianajaja Hiroshi Kawakito sanoo, että läheskään kaikkia selvältä vaikuttavia tapauksia ei tulkita oikeudessa karoshi-kuolemiksi, koska hallitus on haluton myöntämään ongelman laajuutta.

– Oikea ratkaisu ongelmaan olisi työtuntien vähentäminen, mutta hallitus ei tee riittävästi asian eteen, Kawakito sanoo.

Japanin lainsäädännössä ei tunneta työaikarajoituksia tai lepoaikoja. Työministeriö hyväksyy kuolemansyyksi kaksi työperäistä kuolemaa: ylitöistä johtuvat sydän- ja verisuonitaudit sekä työstä aiheutuneesta stressistä johtunut itsemurha.

Sydän- ja verisuonitaudin aiheuttama kuolema tulkitaan työstä johtuvaksi esimerkiksi siinä tapauksessa, mikäli työntekijä on tehnyt 100 tuntia ylitöitä kuolemaa edeltäneenä kuukautena.

Itsemurha sen sijaan tulkitaan työperäisen stressin aiheuttamaksi, mikäli ylitöitä on kertynyt kuolemaa edeltäneessä kuussa 160 tuntia.