1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

KHO: Kela ei joudu maksamaan korvauksia taksiyrittäjille

Markkinaoikeus oli päättänyt vuonna 2012, että Kela oli menetellyt hankintalain vastaisesti ja sopimukset olisi pitänyt kilpailuttaa. Kela halusi kuitenkin saada markkinaoikeuden päätökseen toisenkin kannan ja valitti siitä KHO:lle. KHO:n päätöksestä huolimatta hyvitysmaksun määräämiseen taksiyrittäjille ei ollut edellytyksiä.

Kotimaan uutiset
Takseja tolpalla.
Petri Lassheikki / Yle

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt, ettei Kela joudu maksamaan korvauksia vuosina 2010-2012 taksiyrittäjien kanssa solmimistaan sopimuksista. Kela allekirjoitti runkosopimuksen ilman kilpailutusta Taksiliiton kanssa helmikuussa 2010.

Suorakorvausmenettely, jonka perusteella Kela-korvauksen matkasta saa heti taksissa, otettiin käyttöön saman vuoden toukokuussa.

Oulun Taksipalvelut, Suomen Palvelutaksit ja Turun Seudun Invataksit valittivat asiasta markkinaoikeuteen, perustuen siihen, ettei palveluntarjoajia oltu kilpailutettu.

Valituksen seurauksena markkinaoikeus päätti vuonna 2012, että Kela oli menetellyt hankintalain vastaisesti ja sopimukset olisi pitänyt kilpailuttaa. Samalla Kela edellytettiin jatkossa kilpailuttamaan taksimatkat 200 000 euron uhkasakon nojalla ja siitä lähtien sopimukset on kilpailutettu.

Kela valitti kuitenkin markkinaoikeuden päätöksestä KHO:lle saadakseen siihen toisenkin kannan. KHO päätyi samaan tulokseen kuin markkinaoikeus eli sopimukset olisi pitänyt kilpailuttaa, koska kysymys on käyttöoikeussopimuksesta.

– Seuraamusasiaa pohtiessaan KHO katsoi, että ainoa mahdollinen jälkeenpäin määrättävä seuraamus, olisi määrätä Kelalle taksiyrittäjien taloudellisia menetyksiä kompensoiva hyvitysmaksu, koska olemassa oleviin sopimuksiin ei voida enää puuttua, sanoo Kelan hankintapäällikkö Kirsi Kunnas-Leinonen.

Päätöksestä huolimatta hyvitysmaksun määräämiseen ei hankintalain perusteella ollut edellytyksiä.

– Jälkikäteen on mahdotonta päätellä, olisivatko valittaneet osapuolet voittaneet kilpailua ja tulleet valituiksi sopimuskumppaneiksi, kertoo Kunnas-Leinonen.

Lue seuraavaksi