Metsähallitus: noudatamme Inarissa sopimusta paliskunnan kanssa

Metsähallitus puolustautuu Inarin Muddusjärven paliskunnan väitteitä vastaan. Paliskunnan mukaan Metsähallitus aloittaa hakkuut sen alueella paliskunnan vastustuksesta huolimatta. Metsähallitus puolestaan sanoo noudattavansa paliskunnan kanssa tehtyä sopimusta.

Sápmi
Talvipäivä Inarin Muddusjärvellä
Auringonvaloa Muddusjärvellä. -33 astetta.Taru Rikkonen

Muddusjärven paliskunta on vaatinut, että Metsähallitus pidättäytyy kaikista päätehakkuista paliskunnan alueella, kunnes mahdolliset sopimusrikkomukset ja tulkintaerimielisyydet on ratkaistu molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Paliskunta vastustaa Pohjois-Inarissa sijaitsevan Jäävaaran tienvarren leimikoihin kohdistuvia hakkuusuunnitelmia.

Metsähallitus on jo avannut tien Jäävaaran leimikolle ja kertoo aloittavansa hakkuut niillä kuvioilla, joiden puunkorjuusta on paliskunnan kanssa yksimielisyys. Neuvotteluja jatketaan myös muiden aiemmin hakattujen alueiden siemen- ja ylispuiden poistamisesta, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan maanantaina.

Metsähallituksen mukaan muut tälle talvelle suunnitellut kaksi leimikkoa on paliskunnan esityksen mukaan siirretty myöhemmille vuosille, jotta ennen niiden toteuttamista ehditään käydä neuvottelut paliskunnan vaateen osalta.

Metsähallitus kertoo tehneensä Inarin metsäpaliskuntien kanssa vuonna 2010 sopimukset, joiden perusteella kunkin paliskunnan määrittelemät tärkeimmät laidunalueet metsätalousalueelta siirrettiin 20 vuodeksi metsätalouskäytön ulkopuolelle. Näille kohteille Metsähallitus ei ole suunnitellut eikä suunnittele hakkuita.

Muddusjärven paliskunnan kokonaispinta-ala on valtion maalla noin 170 00 hehtaaria, josta metsätaloustoiminnan ulkopuolella on lähes 80 prosenttia, Metsähallitus kertoo.