1. yle.fi
  2. Uutiset

Valiokunta esittää Hämeenlinnan kaupunginhallituksen erottamista

Valiokunta esittää jo maanantaina kokoontuvalle valtuustolle kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten erottamista. Perusteluna on, että kaupunginhallituksen jäsen Kari Ilkkala on vuotanut salassapidettäviä tietoja Sambian medialle.

kuntapolitiikka
Hämeenlinnan kaupungintalo
Nina Keski-Korpela / Yle

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston asettama tilapäinen valiokunta esittää Hämeenlinnan kaupunginhallituksen erottamista. Valtuustolle esitetään, että kaupunginhallitukseen valitut luottamushenkilöt erotetaan.

Perusteluna on muun muassa se, että kaupunginhallituksen jäsen Kari Ilkkala on vuotanut kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltyjä salassa pidettäviä tietoja Sambian mediaan. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto kokoontuu ensi maanantaina.

Hämeenlinnan kaupungin tiedotteessa todetaan, että Ilkkala on myöntänyt toimintansa sekä julkisuudessa, että valiokunnan suullisessa kuulemisessa. Tietovuotoepäily, jonka Kari Ilkkala on henkilökohtaisesti myöntänyt todeksi, on sekä suullisten, että kirjallisten kuulemisten perusteella vakavasti heikentänyt sekä kaupunginhallituksen sisäistä poliittista luottamusta että valtuuston valitseman tilapäisen valiokunnan luottamusta Kari Ilkkalaan.

Puheenjohtaja: Ymmärrän johtopäätökset

– Ymmärrän täysin ne johtopäätökset, mitä valiokunta on tehnyt. Hyvä, että tässä päästään nyt sitten eteenpäin. Esitys on selkeä ja yksimielisesti annettu valiokunnasta, se on hyvä asia, kertoo Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio.

Tietysti tämä on poikkeuksellista eikä kenellekään mikään ylpeyden aihe, Rautio myöntää.

– Kun tähän on ajauduttu ja yksi henkilö ilmoittanut toimineensa jopa rikollisesti, niin tämä on välttämätön toimenpide, tästä otetaan opiksi ja mennään eteenpäin.

– Ei ole aina keskusteluissa syntynyt vaikutelmaa, että tässä ajetaan kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistä etua. Välillä on ollut tunne, että työskentely on vaalikampanjaa ja sehän ei ole tarkoituksenmukaista eikä yhteisten sopimusten mukaista, kuvailee Rautio hallituksessa vallinnutta työskentelyilmapiiriä.

Myös Lulu Ranteen asema pohdinnassa

Tiedotteen mukaan valiokunnan kuulemisten perusteella voidaan todeta, että Kari Ilkkalan menettelyä ei voida vuotoasiassa pitää hyväksyttävänä lain, hyvän hallintotavan, yhteisten sovittujen pelisääntöjen tai moraalin kannalta.

Hämeenlinnan kaupungin tiedotteessa kerrotaan myös, että kaupunginhallituksen jäsenen Lulu Ranteen toiminta ja menettelytavat kaupunginhallituksessa ja kaupunginhallituksen työn ulkopuolella luottamustoimeen liittyen on asetettu kuulemisten perusteella kyseenalaiseksi. Tilapäinen valiokunta ei voi enää ristiriidattomasti luottaa hänen tapaansa hoitaa kaupunginhallituksen asioita kaupungin edun mukaisesti.

Valiokunta ehdottaa valtuustolle, että Lulu Ranteen toiminnan ja luottamuksen harkinta siirretään kaupunginhallitukselle.

Tiedote kertoo, että kaupunginhallituksessa vallitsee kuulemisten perusteella myös sisäisesti epäluottamuksen ilmapiiri, eikä se voi olla vaikuttamatta kaupunginhallituksen työskentelyyn heikentävästi.

Lue seuraavaksi