Lahden eteläinen kehätie sai rahansa

Hallitus on päättänyt kehysriihessään, että Lahden eteläinen kehätie saa rahoituksen.

Kuva: YLE Juha-Pekka Huotari

Valtatie 12 remontti Hollolan Soramäestä Lahden Kujalaan maksaa noin 275 miljoonaa euroa. Tieosuutta on 13 kilometriä. Lahti ja Hollola ovat sitoutuneet maksamaan kustannuksista 77 miljoonaa euroa.

Lahtelaispäättäjät ja virkamiehet ovat voimakkaasti ajaneet eteläistä kehätietä. Tietä on yritetty saada aikaan jo 40 vuotta.

Valtatie 12 on elinkeinoelämälle merkittävä päätieyhteys ja sen pahimpana pullonkaulana pidetään Lahden keskustaa halkovaa tietä. Kehätie siirtää raskaan liikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetukset pois keskustojen tuntumasta ja tärkeiltä pohjavesialueilta.

Kehätiellä on myös vastustajansa. Salpausselän luonnonystävät ry: n mukaan Launeen linjaus tekee uuden riskialueen samaiselle pohjavesialueelle Launeen lähteen läheisyydessä. Kaupungin mukaan kehätiellä pohjaveden suojaus on esitetty toteutettavaksi uusimpien suojausvaatimusten mukaan.

Myös eteläisen Lahden omakotiyhdistykset (siirryt toiseen palveluun) vastustavat uutta linjausta. Yhdistysten mielestä tielinjausta ei pitäisi rakentaa lainkaan tai se pitäisi tehdä halvemman linjauksen mukaan toisaalle niin että asukkaille koituisi mahdollisimman vähän haittaa melusta ja päästöistä.

Uudenmaan ely-keskuksen mukaan haittavaikutuksia estetään meluntorjunnalla, tunneleilla, silloilla ja pohjavesikaukaloilla. Patomäkeen rakennetaan noin 500 metrin mittainen maantietunneli. Liipolan ali tehdään kilometrin mittainen kallio- ja betonitunneli. Meluesteitä tehdään 5,4 kilometrin matkalla ja Launeen pohjavesialueelle rakennetaan 100 metrin mittainen pohjavesikaukalo.