Miten selvisit kerrostaloremontista?

Isoissa kerrostaloremonteissa syntyy roskaa ja väistämättä myös häiriöitä asukkaille. Oletko joutunut elämään remontin keskellä? Mikä sujui, mikä ei?

Osallistu
Remonttityömaa
Enja Heikkilä / Yle

Rakennuslupaehdoissa edellytetään, että työmaa on erotettava ja suojattava rakennustöiden aikana siten, ettei siitä aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle eikä vaaraa henkilöturvallisuudelle, terveydelle tai rakennuksessa tapahtuvalle muulle toiminnalle.

Esimerkiksi kerrostaloremontin aikana talon ympärillä olevat kulkuväylät on pidettävä puhtaina ja turvallisina, vahvistaa Lahden rakennusvalvonnan valvontainsinööri Hermanni Heikkilä.

Oletko asunut taloyhtiössä, jossa on tehty suuria remontteja? Häiritsivätkö esimerkiksi remontin jätteet?

Millaista joustoa remontin keskellä eläminen vaatii asukkaalta? Entä mihin voi ja pitää puuttua?

Miten selvisit kerrostaloremontista?