1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sote-uudistus

Näin sote-uudistus muuttaa palvelujasi – katso neljä pääkohtaa

Sote-uudistuksen toteutuminen hallituksen kaavailujen mukaisena mullistaisi tavallisen kansalaisen arkea kolmen vuoden päästä.

sote-uudistus
Leikkaustiimi hoitaa potilasta
Kari Mustonen / Yle

Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutuu hallituksen sopimalla tavalla, se tuo monia muutoksia suomalaisten palveluihin. Luvassa on muun muassa enemmän mahdollisuuksia valita mieluinen hoitopaikka tai lääkäri, mutta myös piteneviä matkoja päivystykseen ja erikoissairaanhoitoon.

Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Jos sote-juna lopulta pääsee maaliin ja uudistus toteutuu täysin suunnitellulla tapaa, sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävien arkeen se vaikuttaisi näin:

1. Valinnavapaus lisääntyy

Peruspalveluissa asiakas voi valita, mihin hän hakeutuu hoitoon. Valinta ei kuitenkaan ole täysin vapaata, vaan palvelujen tuottajan on täytettävä etukäteen määritellyt vaatimukset.

Asiakas voi käyttää julkisen yhtiön lisäksi yksityisen yrityksen tai esimerkiksi järjestön palveluja. Valinnanvapaus koskee pääsääntöisesti peruspalveluita ja soveltuvin osin erikoissairaanhoitoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailla on entistä enemmän valinnanmahdollisuuksia eri puolilla Suomea.

2. Hoito sujuvoituu

Hoitoketjut eivät katkea, vaan asiakkaat siirtyvät sujuvasti palvelusta toiseen.

Asiakastiedot ja rekisterit ovat kaikkien palveluita tarjoavien saatavilla.

Tuttu henkilökunta säilyy, mutta siirtyy kunnissa maakunnan palkkalistoille.

Osa nykyisistä kuntien sosiaali- ja terveystoimen toimipisteistä voi ajan myötä joutua sulkemaan ovensa.

3. Matkat pitenevät

Matkat päivystykseen pitenevät, kun laajan päivystyksen sairaaloiden määrä vähenee. Ympäri vuorokauden päivystävien sairaaloiden nimet eivät vielä ole tiedossa.

Myös matkat erikoisalojen hoitoihin pitenevät, sillä erikoistumista vaativia sekä harvinaisia ja kalliita palveluja keskitetään viiteen yliopistosairaalaan ja seitsemään laajan päivystyksen sairaalaan.

Oma yliopistosairaala voi joillakin alueilla muuttua. Se, mihin yhteistyöalueeseen kukin kunta kuulu, ei ole vielä selvillä.

4. Maksut nousevat

Verotus ei uudistuksen vuoksi kiristy. Sote-palvelut järjestetään valtion keräämillä veroilla, jotka luovutetaan maakuntien käyttöön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut kuitenkin nousevat. Niitä tarkastellaan kokonaisuutena ensi vuoden keväällä.

Lue seuraavaksi