Riihimäellä rapsahtaa jatkossa 50 euron parkkisakko – kaupunki jo nyt kärkipään sakkorysä

Riihimäen pysäköintivirhemaksu nousee 40 eurosta 50 euroon vapusta alkaen. Sisäministeriö on antanut asetuksen, jolla maksu nousee viidessä kaupungissa, kuntien esityksen mukaan.

pysäköintivirhemaksut
pysäköintikiekko ja sakkolappu auton ikkunalla
Yle

Sisäministeriö on antanut pysäköintivirhemaksuja koskevan asetuksen. Pysäköintivirhemaksut nousevat viidessä kunnassa 1. toukokuuta alkaen. Maksut nousevat kuntien esitysten mukaisesti Kuopiossa, Raumalla, Riihimäellä, Savonlinnassa sekä Vaasassa.

Sisäministeriön asetuksella pysäköintivirhemaksua voidaan korottaa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat.

Pysäköintivirhemaksun korottamista koskevan esityksen tekee yleensä kunta. Vuonna 2014 Riihimäen kaupungin pysäköinninvalvonta määräsi 5 134 virhemaksua ja vuonna 2015 määrä lisääntyi 6 054 virhemaksuun.

Kehityksen suuntaa halutaan nyt muuttaa ja kaupunki uskoo parkkimaksun korottamisen auttavan autoilijoiden kurinpidossa.