Finnpulp jätti ympäristölupahakemuksen: kolme valtavaa tasaussäiliöitä estäisivät jätevesivuodot Kallaveteen

Yhtiön mukaan tehtaalla ei olisi juurikaan vaikutusta Kallaveden veden laatuun. Jätevesivuotojen estämiseksi yhtiö on valmis rakentamaan kolme 20 000 kuution tasaussäiliötä.

talous
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.Pöyry

Kuopioon biotuotehdasta suunnitteleva Finnpulp on jättänyt ympäristölupahakemuksen aluehallintovirastolle.

Yhtiön mukaan tehdas ei vaikuttaisi Kuopion vedenottoon eikä tehtaalla olisi juurikaan vaikutusta Kuopion Kallaveden veden laatuun normaalitilanteessa. Myös häiriötilanteessa veden laadulle asetetut arvot eivät yhtiön mukaan ylittyisi.

Finnpulp on valmis rakentamaan tehtaaseen myös kolme 20 000 kuution suuruista jatkuvatoimista tasaussäiliötä, jotka estäisivät puhdistamattoman jäteveden juoksuttamisen Kallaveteen.

Yhtiö on niin ikään valmis vähentämään melua rakentamalla tehdasalueelle maavalleja ja muita melua estäviä rakennelmia.

Finnpulp toivoo, että tehdas saisi ympäristöluvan jo loppusyksystä.