Hyppää sisältöön

Kansanedustajat pyytävät rahoituslaitosten edustajia kuultaviksi veroparatiisien käytöstä

Eduskunnan tarkastusvaliokunta päätti torstaina ottaa kansainvälisen veronkierron selvityksen kohteeksi.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Kansanedustajat kaipaavat lisäselvyyttä kansainvälisestä veronkierrosta ja veroparatiisien käytöstä. Eduskunnan tarkastusvaliokunta päätti torstaina aloittaa selvityksen aiheesta.

Kansanedustajat muun muassa pyytävät kuultaviksi Suomessa toimivien rahoituslaitosten edustajia. Tarkastusvaliokunta kaipaa näkemyksiä myös alan asiantuntijoilta.

Valiokunnalla on perustuslain mukaan oikeus saada haltuunsa kaikki viranomaisen hallussa oleva, myös salaiseksi määritelty tieto.

Veroparatiiseihin liittyvät ongelmat ovat olleet viime päivät tiiviin mediahuomion kohteena panamalaisesta lakiyrityksestä vuodettujen asiakirjojen vuoksi. Historiallisen laaja aineisto paljasti tietoja sadoista tuhansista veroparatiiseihin liittyvistä yrityksistä ja henkilöistä.

Kansainvälistä veronkiertoa ja siitä aiheutuvia veronmenetyksiä on aiemmin arvioitu tarkastusvaliokunnan teettämissä kahdessa tutkimuksessa ja niiden pohjalta laadituissa mietinnöissä vuonna 2011 ja 2015.