1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

WWF: Teollisuus tuhoamassa puolet maailmanperintökohteista

Maailmanperintökohteita uhkaavat mm. öljynetsintä, metsänhakkuut ja ryöstökalastus. WWF mainitsee myös teiden ja sähkölinjojen rakentamisen.

Ympäristöjärjestö WWF on julkaissut laajan raportin (siirryt toiseen palveluun) Unescon maailmaperintökohteiden tilasta. Järjestön arvion mukaan jopa puolet kohteista on erilaisen rakennus- ja teollisuustoiminnan takia uhanalaisia.

YK:n kulttuurijärjestö Unesco on nimennyt kaikkiaan 229 maailmanperintökohdetta, joita on 96 eri maassa. WWF:n mukaan 114 kohdetta on vaarassa tuhoutua. Viidesosassa kohteista uhkatekijöitä on enemmän kuin yksi.

Useimmiten kohteita uhkaavat öljyn tai kaasun etsintä, kaivostoiminta, metsien laiton hakkaaminen sekä teiden, rautateiden ja sähkölinjojen rakentaminen. Vesistöalueilla uhkana on usein ryöstökalastus.

WWF:n mukaan pahin tilanne on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, missä 42:sta kohteesta 30, eli 71 prosenttia, on uhanalaisia. Euroopan ja Keski-Aasiassa olevista 54:stä kohteesta 16 eli 30 prosenttia on vaarassa.

Raportin mukaan Suomen maailmanperintökohteet eivät ole uhattuina. Ruotsin Lapin kohde mainitaan uhanalaisten joukossa.

Maailmanperintökohteet on valittu niiden poikkeuksellisen suuren kulttuuriarvon vuoksi. Usein kohteiden luontoarvot ovat myös suuret. WWF muistuttaa, että 11 miljoonaa ihmistä saa elantonsa maailmanperintökohteista.