Sukupuolineutraali avioliittolaki sai lopullisen vahvistuksen

Rekisteröidyn parisuhteen voi nyt muuttaa pelkällä ilmoituksella avioliitoksi.

Kotimaa
Hääasuiset naiset pitävät toisiaan kädestä.
AP GraphicsBank

Tasavallan presidentti on vahvistanut avioliittolain muutoksen ja sen liitännäislait.

Muutos vahvistaa avioliittolain muuttamisen sukupuolineutraaliksi. Käytännössä rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat muuttaa suhteen pelkällä ilmoituksella avioliitoksi. Samalla uusien parisuhteiden rekisteröinneistä luovutaan.

Rekisteröidyn parisuhteen muutos avioliitoksi ei tapahdu automaattisesti, vaan edellyttää ilmoitusta maistraatille.

Lait tulevat voimaan maaliskuun alussa 2017. Siirtymäsäännöksen mukaan avioliiton esteiden tutkinta voidaan suorittaa jo etukäteen, jotta samaa sukupuolta olevat parit voivat mennä avioliittoon jo samana päivänä kuin laki astuu voimaan.

Lakimuutokset myös avaavat adoptio-oikeuden samaa sukupuolta olevalle parille. Nykylakien mukaan oikeus on vain aviopuolisoilla. Lain astuttua voimaan adoptiopuolisot voivat olla samaa sukupuolta.

Parisuhteita on rekisteröity maistraateissa vuosittain noin 300. Vuonna 2014 Suomessa oli 2 435 rekisteröityä paria.

Runsaasti lakimuutoksia

Tasavallan presidentti vahvisti myös sukupuolineutraaliin avioliittoon kytkeytyviä liitännäislakeja. Liitännäislait tarkoittavat niitä lakeja, joita on samassa yhteydessä muutettava esimerkiksi sanamuotojen osalta kun varsinaista avioliittolakia muutetaan. Lait koskevat muun muassa väestötietojärjestelmän muutoksia, lapsen uskonnollisen aseman määrittelemistä ja hedelmöityshoitoja.

Uudistuksen yhteydessä poistuu myös niin kutsuttu naimattomuusvaatimus, jonka mukaan sukupuoltaan korjaava ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Avioliittolain muutoksen edellyttämät muutokset sosiaaliturvaetuuksia sekä sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin lakeihin ovat vielä valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriössä. Ne aiotaan saattaa voimaan samalla aikataululla.