Lukutaito heikkenee, lapset uupuvat ja kouluissa kiusataan – lapsiasiavaltuutettu vaatii päättäjiä puuttumaan peliin

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila luovuttaa tänään valtioneuvostolle arvionsa lasten oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Kotimaa
Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila puolustaa lasten oikeuksia hyvään varhaiskasvatukseen. Anne Savin / Yle

Perusopetukseen keskittyvässä lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa (siirryt toiseen palveluun) luetellaan karuja lukuja: runsas viisi prosenttia ikäluokasta ei saavuta peruskoulun aikana edes oppimisen minimitasoa, koulu-uupumusta on useammalla kuin joka kymmenennellä oppilaalla ja peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 65 prosenttia kokee, että koulun aikuiset eivät puutu kiusaamiseen.

– Suomessa oppimistulokset laskevat ja lasten kouluhyvinvoinnissa on merkittäviä ongelmia. Tämä vaatii päätöksentekijöiltä kykyä uudistaa perusopetusta, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kertoo tiedotteessa.

Perusopetuksen epäonnistuminen olisi raportin mukaan myös merkittävä yhteiskunnallinen riski. Tällä hetkellä joka kuudes oppilas lähtee peruskoulusta ilman riittäviä perusvalmiuksia jatko-opintoihin, työelämään tai täysivaltaiseen aikuisuuteen.

Viimeisimmissä oppimistulosten arvioinneissa on lisäksi havaittu koulukohtaisten erojen lievää kasvua, mutta erot ovat kansainvälisesti katsottuna suhteellisen pieniä. Erot eri oppilasryhmien välillä ovat kuitenkin suuria: Pohjoismaisessa vertailussa ero maahanmuuttajataustaisten ja muiden nuorten osaamisessa on Suomessa kaikkein suurin.

Ratkaisuja lasten oikeuksien ongelmiin

Katsauksessa listataan myös laaja kirjo toimenpiteitä, joilla lasten asemaa voitaisiin parantaa. Koulupahoinvointiin vastattaisiin esimerkiksi siirtymällä niin sanottuun joustavan koulupäivän malliin, jolloin koulupäiviin sisältyisi myös kerhotoimintaa. Myös peruskoulun työaikamallia uudistettaisiin samassa yhteydessä.

Yhtenä keinona koulu-uupumukseen väläytetään myös siirtymistä keskieurooppalaiseen aikavyöhykkeeseen, joka vähentäisi kellojen siirtelystä aiheutuvaa rasitusta oppilaille.

Kiusaamiseen lapsiasiavaltuutettu kehottaa puuttumaan kehittämällä kiusaamisen ehkäisytyöhön keskittyvää KiVa Koulu –ohjelmaa ja tuomalla vastaava toimintaohjelma myös päiväkoteihin. Tilannetta huonompaan suuntaan taas veisi koulujen järjestyssääntöjen sitovuuden heikentäminen perusopetuslaissa.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä myös subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on palautettava, sillä se tukee erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten kasvua, kehitystä ja oppimista.