1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Metsäteollisuus kampanjoi monimuotoisen metsäluonnon puolesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittelee Metsäteollisuuden ohjelmaa, mutta kaipaisi konkreettisia toimia selvitysten sijaan.

talous
metsä, kuusia, kuusimetsä
Paula Hiljanen / Yle

Metsäteollisuutta edustava Metsäteollisuus ry on käynnistänyt ympäristöohjelman, jolla halutaan parantaa alan toimintaa ympäristöasioissa.

Vuoteen 2020 kestävällä ohjelmalla pyritään muun muassa lisäämään lahopuun määrää talousmetsissä ja kehittämään metsätalouden käytäntöjä turvemailla. Osana ohjelmaa aiotaan tehdä selvitys nykyisten käytäntöjen vaikutuksista metsäluontoon.

Ohjelmaa perustellaan muun muassa biotalouden kasvulla. Sen myötä on entistä tärkeämpää varmistaa, että kestävyyden eri osa-alueet ovat tasapainossa.

Metsäteollisuuden toimitusjohtajan Timo Jaatisen mukaan lähtökohta on, että metsäalalla on hyvä tulevaisuus Suomessa ja kotimaista raaka-ainetta on riittävästi saatavilla.

– Suomi rakentaa nyt vahvasti biotalouden varaan. Se tarkoittaa, ettei mikään osa-alue saa muodostua pullonkaulaksi, eivät myöskään kestävyyskysymykset.

Bisnestä on Jaatisen mukaan parasta kehittää, kun metsätalous on kunnossa ja kestävällä pohjalla. Metsävarojen on kehityttävä, mutta niin, että myös ympäristönäkökulmat ja luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon, hän painottaa.

Jaatinen korostaa, että metsäympäristöohjelma on Metsäteollisuuden oma hanke, mutta etujärjestö haluaa käydä siitä jatkodialogia kaikkien sidosryhmien kanssa. Tällaisina tahoina hän mainitsee ympäristöjärjestöt, valtiovallan ja metsäomistajat.

Luonnonsuojeluliitto kiittää Metsäteollisuuden yhteistyöhalua

Sekä Metsäteollisuuden että Suomen luonnonsuojeluliiton yhteinen etu on taata luonnon moniomuotoisuus tulevaisuudessa, sanoo liiton vt. puheenjohtaja Leo Stranius.

– Ilman sitä meillä ei voi olla metsäteollisuuttakaan, huomauttaa Stranius.

Hänen mukaansa molempien järjestöjen yhteinen itnressi on myös lisätä jollain tavoin luonnonsuojelun ja metsänsuojeluohjelma Metson määrärahoja. Stranius sanoo hallituksen leikkausten olleen niin kipeitä, että ne vaikuttavat haitallisesti luonnon monimuotoisuuteen.

Hyvää Metsäteollisuuden ohjemassa on myös halu lisätä yhteistyötä ja avoimuutta, hän kehuu.

Aivan ongelmattomana Stranius ei Metsäteollisuuden ohjelmaa pidä. Siinä korostetaan turhan paljon haluja tehdä selvityksiä, eikä ryhdytä suoraan konkreettisiin tekoihin, hän sanoo.

Lue seuraavaksi