Terrafame turvautuu taas lisäjuoksutuksiin Talvivaarassa – vesien vuotoriski korkea

Terrafamen mukaan syynä juoksutuksiin on Nuasjärveen laskevan purkuputken käyttörajoitukset sekä kevään sulamisvedet. Yhtiö tiedottaa, että riski vesien hallitsemattomasta vuotamisesta ympäristöön on liian korkea.

Talvivaara
Terrafamen purkuputki laskee kaivokselle kertyneen ylimääräisen puhdistetun veden Nuasjärveen.
Kalle Heikkinen / Yle

Terrafame Oy käynnistää tänään perjantaina puhdistettujen vesien lisäjuoksutukset Sotkamon kaivosalueelta. Vedenpinta on Kortelammen ja Latosuon padoilla noussut tasolle, jossa riski vesien hallitsemattomasta vuotamisesta ympäristöön on Terrafamen arvion mukaan kohonnut liian korkeaksi.

Juoksutusten tavoitteena on pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen.

Yhtenä syynä juoksutuksiin on Terrafamen mukaan Nuasjärven purkuputki, jota yhtiö ei ole voinut käyttää suunnitelmiensa mukaan puhdistettujen jätevesien purkamiseen. Vaasan hallinto-oikeus rajoitti syyskuussa 2015 putken käyttöä siihen asti kunnes valitukset saadaan käsiteltyä. Vaasan hallinto-oikeus antaa huhtikuun aikana ratkaisunsa valituksiin.

Lisäksi kevään sulamisvedet vaikuttavat juoksutukseen.

– Ryhdyimme lisäjuoksutuksiin nimenomaan sulamiskauden valumavesien vuoksi. Veden pinta nousi niin paljon, että turvaudumme juoksutuksiin patoturvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden takia, toteaa Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

– Vesivarastot ovat jo ennen lumien sulamista ja kevättulvia kriittisen täynnä, mistä syystä turvaudumme patoturvallisuuden vuoksi lisäjuoksutuksiin.

Sulamisvedet eivät ole Ratian mukaan tänä vuonna sen enempää koholla kuin viime vuonnakaan. Juoksutukset eivät tulleet varsinaisesti yllätyksenä, sillä niiden tarpeesta on Ratian mukaan puhuttu jo aiemminkin.

Vesitilanteen hallitsemiseksi Terrafame käynnistää juoksutukset Kortelammen altaalta Vuoksen vesistöön sekä Latosuon altaalta Oulujoen vesistöön. Samalla Nuasjärven purkuputken virtaama nostetaan maksimikapasiteettiin eli tuhanteen kuutioon tunnissa. Terrafame lisäjuoksutti vettä vastaavalla tavalla viime joulukuussa.

Puhdistettua jätevettä arvioidaan juoksutettavan lähivesistöihin Kortelammelta ja Latosuolta.

– Juoksutukset jatkuvat, kunnes ollaan turvallisen vedentason alapuolella. Arvio on, että se saavutetaan toukokuun loppuun mennessä, Ratia sanoo.

Juoksutettava vesimäärä on Terrafamen arvion mukaan noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Lopullinen juoksutusmäärä riippuu kevään sade- ja sulamistilanteesta.