Puolustusvoimat lisää ammuntoja Taipalsaaren ampuma-alueella

Puolustusvoimat lisää ammattisotilaiden koulutusta Lappeenrannassa keväästä 2017 alkaen. Samalla lisääntyvät ammunnat Taipalsaaren ampuma-alueella, kun kaikki puolustusvoimien uudet aliupseerit ja maavoimien kadetit harjoittelevat jatkossa Taipalsaarella.

Kuva: Pasi Tapanainen / Yle

Ammunnat painottuvat keväällle, jolloin Lappeenrannassa opiskelevat sata maavoimien uutta kadettia harjoittelevat Taipalsaarella.

– Kadetit johtavat ampuma-alueella vuorollaan ammuntoja, joiden perusteella heille myönnetään oikeus johtaa ammuntoja omissa varuskunnissaan, sanoo Maasotakoulun apulaisjohtaja, eversti Petteri Rokka.

Lisäksi kaikki noin 140 maa-, meri- ja ilmavoimien uutta aliupseeria saavat Lappeenrannassa perustason opetusta, johon sisältyy myös ammuntoja Taipalsaarella.

– Kun kaikki 140 aliupseeria antavat vuorollaan näytön esimerkiksi ryhmäammuntojen johtamistaidoista, se tarkoittaa kahden viikon ajan tiivistahtista ympärivuorokautista toimintaa, laskee eversti Rokka.

Ammattisotilaiden koulutuksen lisääminen Lappeenrannassa on mahdollista, kun varusmiesten koulutus siirtyy vuoden 2017 alusta Rakuunanmäeltä Haminaan.

Samalla puolustusvoimat suunnittelee luopuvansa lähivuosina kokonaan Lappeenrannan Rakuunanmäen tiloista ja keskittävänsä koulutus- ja tutkimustoiminnan lentokentän vieressä sijaitsevan Leirikentän alueelle.

Taipalsaaren ampuma-alue on jatkossakin käytössä noin 300 vuorokautta vuodessa, mutta ammuntapäivinä toiminta on tiiviimpää ja myös ympärivuorokautinen toiminta lisääntyy.