1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. A-studio

Attendo: Luotamme Valviraan, ei syytä epäillä Viron kautta tulleiden lääkäreiden ammattitaitoa

Virosta rekrytoituja lääkäreitä Suomeen tuova Attendo luottaa Valviran tuottamaan pätevyystietoon ja Viron kautta Suomeen töihin tuleviin lääkäreihin.

Kuva: Ville Välimäki / Yle

Lääkäripulan runtelema suomalainen terveydenhuolto on ollut 2000-luvulla kiitollinen Viron kautta tulleista lääkäreistä. Heidän avullaan on voitu paikata työvoimavajetta kotimaisen lääkärityövoiman karttamissa terveyskeskuksissa, vanhustenhuollossa ja päivystyksessä.

Julkinen terveydenhuolto on rekrytoinut lääkäreitä sekä suoraan että työvoimaa välittävien yritysten kautta.

Merkittävin toimija virolaisen vuokratyövoiman välittäjänä suomalaiseen terveydenhuoltoon on 2000-luvulla ollut Attendo MedOne. Yrityksen listoilla on tälläkin hetkellä parisensataa Virosta rekrytoitua lääkäriä.

Attendo on välittänyt lääkärityövoimaa, jota se vuokraa virolaisilta alihankkijoilta. Nämä alihankkijat ovat puolestaan käyttäneet omia virolaisia alihankkijayrityksiään suomalaisesta keikkatyöstä kiinnostuneiden lääkäreiden rekrytoinnissa.

– Emme käytä enää alihankkijoita kuten aikaisemmin, nykyään meillä on jo oma rekrytointiorganisaatio Virossa. Toimistot sijaitsevat Tallinnassa ja Tartossa, kertoo Attendon liiketoimintajohtaja Teemu Mattila.

Attendon aiemmin pitkään käyttämien alihankkijoiden toimialana on vuokralääkäritoiminta. Attendon tulkinnan mukaan kyseessä ei ole kuitenkaan työvoiman, vaan palveluiden kauppa.

– Emme ole vuokranneet työvoimaa edelleen välitettäväksi, vaan tuottaneet terveyspalveluja, joita olemme sitten välittäneet edelleen suomalaiseen terveydenhuoltoon, tarkentaa Teemu Mattila.

Verotuksellisesti ero on merkittävä. Palkatusta vuokratyöstä pitää tehdä ilmoitus verottajalle.

Ei syytä epäillä ammattitaitoa

Attendon mukaan heidän välityslistoillaan on tällä hetkellä neljä lääkäriä, jotka ovat tulleet Viron kautta Suomeen EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta hankitulla lääkärintutkinnolla.

– Kahdella heistä on tutkinto Valko-Venäjältä, yhdellä Azerbaidzanista ja yhdellä Venäjältä. Venäläisen tutkinnon omaava lääkäri on mies, muut ovat naisia, valottaa Attendon viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Lauri Korkeaoja.

Korkeaojan mukaan Attendolla ei ole mitään syytä epäillä kyseisten henkilöiden ammattitaitoa. Aiemmin yhtiön listoille on kuitenkin päässyt lääkäreitä, joiden toimintaan on jouduttu puuttumaan.

– Ongelmia on ollut muun muassa keskushermostoon vaikuttavien PVK-lääkkeiden määräämisessä, kiteyttää Korkeaoja.

Attendo luottaa Valviraan

Mattilan mukaan Attendo luottaa muiden alan toimijoiden tavoin Valviran tuottamaan pätevyystietoon. Suomeen pyrkivät vuokralääkärit pääsevät Attendon kautta potilaiden pariin vasta, kun ovat toimittaneet todistuskopionsa valvontaviranomaisille.

Työvoimaa välittävien yritysten palkkalistoilla olevat lääkärit asioivat henkilökohtaisesti viranomaisten kanssa. Vuokratyötä välittävä yritys ei Attendon mukaan puutu laillistusprosessiin millään tavoin.

Attendon liiketoimintajohtaja ei usko, että rekrytoinnin ketjuttaminen vaikuttaisi millään tavoin tuotetun työvoiman laatuun. Teemu Mattila pitää mahdottomana, että ketjuttaminen edesauttaisi epäpätevän lääkärityövoiman ujuttautumista vuokralääkäreitä tarjoavan yrityksen listoille.

– Toisaalta, kaikkihan on mahdollista, jos rikos on tavoitteena.  Mikäli meidän kanssamme yhteistyötä tehneellä yrityksellä tai yksittäisillä lääkäreillä on halua harhauttaa, niin ainahan aukkopaikkoja on löydettävissä. Mikään valvonta ei ole aukoton, mikäli ihmisellä on tahtotila erehdyttää järjestelmää, pohtii Attendon viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Lauri Korkeaoja.

Korkeaoja kiittelee suomalaisten hoitajien ammattitaitoa. Hoitajat ovat Korkeaojan mukaan tarkkasilmäisiä ja havaitsevat herkästi  potilasturvallisuuden vaarantavat puutteet lääkäreiden ammattitaidossa.

– Mikäli tämän tyyppistä systematiikkaa löytyy, on Valviran tehtävä paljastaa se. Me terveydenhuollon toimijat luotamme viranomaisten tuottamaan tietoon, alleviivaa puolestaan Attendon liiketoimintajohtaja Teemu Mattila.

Mattila painottaa, että Attendossa luotetaan suomalaiseen viranomaistyöhön ja Valviran toimintaan lääkärityövoiman valvonnassa.