1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sápmi

Inarilaisten huoli metsähallituslaista välittyi puhemiehelle asti

Eduskunnan puhemies kuulee maakuntamatkoillaan enimmäkseen positiivisia asioita. Maria Lohelan Inarin-matkalla kansalaiset toivat kuitenkin esille myös huolensa metsähallituslaista ja teiden huonosta kunnosta.

Kuva: Ville-Riiko Fofonoff / Yle

Inarissa viime viikolla vieraillut eduskunnan puhemies Maria Lohela (ps) sanoo, että puhemiehen rooli on sen suhteen kiitollinen, että ihmisillä on enimmäkseen positiivia asioita kerrottavanaan hänelle. Päivän politiikka ei niinkään näy hänen vierailullaan ympäri Suomen.

Inarissa ihmiset ottivat kuitenkin puheeksi myös eduskunnassa vastikään vahvistetun metsähallituslain.

– Täytyy toki se mainita, että hiljattain eduskunnassa tehty metsähallitukseen liittyvä päätös on sellainen, joka varmastit mietityttää suomalaisia myös sitten laajemmalti, että ei ainoastaan täällä, mutta sanotaanko että se on yksi asia, joka on tässä tullut esille ja totta kai on selvää, kun Suomi on iso maa, täällä on pitkät etäisyydet ja Lapissa oikein todella pitkät etäisyydet, niin teiden kunto huolestuttaa ja mietityttää monia.

Entä minkälaisia asioita Inarin kunnan edustajat ovat ottaneet esille kanssasi tällä reissulla?

– Tapasin Inarin kunnanjohtajan ja polittiista johtoa oli siellä hyvin laajasti läsnä ja oli oikein mukava tapaaminen. Ja haluan kyllä erikseen sanoa, että siitä jäi äärimmäisen hyvä mieli, koska olipas virkistävää tavata henkilöitä, joilla oli pääasiassa pelkkää hyvää kerrottavaa omasta kunnastaan.

– Täällä on hoidettu toki taloutta ymmärtääkseni aika jämäkästi, tämä maa, tämä kunta on ylijäämäinen, että sillä lailla on aika myönteistä, myönteisiä asioita, mitä kuulin tästä kunnasta, että se oli kyllä hyvä, että täällä katsotaan elämässä eteenpäin ja halutaan olla rohkeita ja idearikkaita ja kehittää asioita, niin täältä on esimerkkiä tuonne muualle Suomeen runsain mitoin.

Lohela tapasi myös saamelaisedustajia

Ylen haastattelun jälkeen Maria Lohela tapasi vielä Saamelaiskäräjien ja saamelaisyhdistysten edustajia.

Kuva: Yle Sápmi

Lohela oli kutsunut tapaamiseen yhdeksän eri yhdistyksen edustajia. Kutsun olivat saaneet Suomen Saamelaisten keskusjärjestö, Inarinsaamen kielen yhdistys, Sámi Duodji, Suomen Saamelaisnuoret ry, Suomen Porosaamelaiset, Kolttien kyläkokous, Inarinsaamelaiset ry, Metsä- kalastaja- ja tunturisaamelaiset ja Inarinmaan Lapinkylä -searvi.

– Saamelaisuus yleisesti ottaen on ainutlaatuinen piirre meidän omassa historiassa. Sen vaaliminen on kaikilta osin nähdäkseni tärkeää. Tästä syystä haluan omassa tehtävässänikin tavata saamelaisia ja ylipäätään suomalaisia mahdollisimman laajasti, Lohela sanoo.

"Saamelaisten yhteydet eduskuntaan toimivat hyvin"

Moni saamelaishanke on pysähtynyt eduskuntaan viime vuosina.

ILO 169 -sopimuksen ratifiointi ja saamelaiskäräjälaki eivät edenneet. Myöskin juuri hyväksytty metsähallituslaki on saanut paljon kritiikkiä saamelaisten keskuudessa.

Puhemies ei ota suuremmin kantaa eduskunnan toimintaan.

– Minun tehtäväni puhemiehenä on huolehtia että nämäkin asiat, kuten mitkä tahansa muut asiat, saavat perinpohjaisen asiaankuuluvan käsittelyn ja että kansanedustajilla on tarpeeksi aikaa kysymyksiin perehtyä.

– Koen yleisesti ottaen, että saamelaisten edustajat, jotka Helsingissäkin käyvät näiden asioiden tiimoilta, ovat aktiivisia ja ottavat kansanedustajiin yhteyttä tavoilla, joista tulee selvästi ilmi se oma asia. Koen, että yhteydet toimivat aivan hyvin, Lohela vastaa.

Lohela: Joku tietää saamelaisista liian vähän ja toinen jopa liian paljonkin

Maria Lohelan mukaan on tärkeää, että kouluissa ja mediassa olisi oikeaa tietoa saamelaisista.

Myös eduskunnassa jokaisella on erityisalansa, joku tuntee saamelaisasiat paremmin kuin toinen.

– Se on vaikea määritellä määritellä, että mikä on tarpeeksi. Tietääkö joku liian vähän ja joku toinen jopa liian paljonkin. Ihmiset ovat toki erilaisia ja kansanedustajillakin on omia painotuksiaan ja omat taustat. Se on aivan selvää että kaikilla ei voi olla samaa tietomäärää, Lohela sanoo.