Vanne solmuun ja lasku valtiolle? Vain neljännes maanteiden autovahingoista korvataan

Pelkkä tien huono kunto ei riitä valtiolta saatavaan korvaukseen, sillä tien kunnossapidossa on pitänyt olla huolimattomuutta ja laiminlyöntiä.

liikenne
Nelostien sivussa rengasrikkoinen auto.
Elina Kinos / Yle

Huonokuntoiset maantiet aiheuttavat kuljettajille ajoittain harmia rikkomalla renkaan tai vanteen. Sattuneesta vahingosta on kuitenkin mahdollista saada tienkäyttäjäkorvausta. Valtion maanteillä korvauspalvelu on keskitetty Lapin ELY-keskukseen.

– Jos vahinko on aiheutunut puutteellisesta kunnossapidosta, yksistään tien huono kunto ei johda korvaukseen, vaan tien hoidon on pitänyt olla virheellistä tai hoitoon kuuluvia asioita on laiminlyöty, sanoo Lapin ELY-keskuksen ryhmäesimies Marja-Lea Hallikainen.

Korvausperusteet tulevat vahingonkorvauslaista ja maantielaista.

– Valtion on pidettävä maantiet yleiselle liikenteelle tyydyttävässä kunnossa, ja kunnossapidon taso on olosuhdesidonnainen. Arvioinnissa otetaan huomioon liikenteen määrä, laatu ja olosuhteet.

Korvausperuste voi olla vaikea hahmottaa

ELY-keskuksen tilastojen mukaan noin 50 prosenttia vahingoista sattuu, kun päällystetyllä tiellä ajetaan kuoppaan.

Voi tulla ihmiselle yllätyksenä, että emme toimi kuin vakuutusyhtiö.

Marja-Lea Hallikainen

– Me pyydämme lausunnot urakoitsijalta ja urakan valvojalta eli alueelliselta ELY-keskukselta. Niiden perusteella arvioimme, onko urakoitsijan toiminta ollut meidän sopimusten ja vaatimusten mukaista, Hallikainen toteaa.

– Noin 25 prosenttia päätöksistä on myönteisiä, eli niissä on todettu kunnossapidossa puutteita, jotka ovat johtunueet huolimattomuudesta ja laiminlyönnistä. Sitä voi tapahtua maantien reikiintymisen yhteydessä tai aurauksen yhteydessä.

Kuoppa tiessä.
Vakuutusyhtiön mukaan huonokuntoiset tiet aiheuttavat autoille vaurioita yleisimmin vanteisiin, renkaisiin ja tuulilaseihin.Niko Mannonen / Yle

Suurinta osaa vahingoista ei voida korvata, koska tienpitoviranomainen ei ole toiminut huolimattomasti tai virheellisesti.

– Korvausperuste on välillä tienkäyttäjälle vaikeasti hahmotettavissa. Voi tulla ihmiselle yllätyksenä, että emme toimi kuin vakuutusyhtiö, sanoo ELY-keskuksen Hallikainen.

Vanteet, renkaat ja tuulilasit koetuksella

Vakuutusyhtiö If:n viestintäpäällikkö Mari Huotarin mukaan huonokuntoiset tiet aiheuttavat autoille vaurioita yleisimmin vanteisiin, renkaisiin ja tuulilaseihin.

Asiakkaat mainitsevat huonokuntoiset tiet vahinkoilmoitusta tehdessään.

Mari Huotari

– Tuulilasivahingoissa on kyse tyypillisesti siitä, että huonokuntoisista teistä peräisin olevat pikkukivet rikkovat tuulilaseja. Lasivahinkoja ilmoitetaan erityisen paljon talven jälkeen lumien ja teiden jääpeitteen sulaessa. Kyse ei ole pelkästään huonokuntoisten teiden vitsaus.

Vahingot korvataan kaskovakuutuksen törmäysturvasta lukuunottamatta tuulilasivahinkoja, jotka korvataan tuulilasiturvasta.

Huotarin mukaan asiakkaat mainitsevat huonokuntoiset tiet vahinkoilmoitusta tehdessään.

– Pienemmät naarmut pelleissä ja auton alustassa eivät välttämättä tule meille tietoon, koska ne ovat yksittäisinä vaurioina niin pieniä, ettei moni hae niistä vakuutuskorvausta. Osa asiakkaistamme toisaalta hakee selvissä tapauksissa korvausta suoraan tienpitoviranomaisilta.