Pojalle pojan ja tytölle tytön etunimi myös tulevaisuudessa

Oikeusministeriön arviomuistiossa ei pidetä perusteltuna, että etunimien sukupuolisidonnaisuudesta luovuttaisiin. Lisäksi muistiossa ehdotetaan harkittavaksi sitä, että lapsen sukunimi voisi olla kaksiosainen yhdistelmä vanhempien sukunimistä.

Kotimaa
vaaleanpunainen ja vaaleansininen nalle
Satu Krautsuk / Yle

Etu- ja sukunimien käyttöä koskevaa lakia pohtivassa virkamiesmuistiossa ei ehdoteta muutoksia etunimien sukupuolisidonnaisuuteen. Maanantaina lausunnolle lähetetyn muistion mukaan myös tulevaisuudessa pojalle pitäisi antaa pojan ja tytölle tytön nimi.

Kotimaisessa nimistössä on nykyäänkin käytössä sellaisia etunimiä, joita yleisesti käytetään molempien sukupuolten niminä. Lisäksi jos henkilö haluaa korjata sukupuolensa, hänellä on mahdollisuus erityisestä syystä lääkärintodistuksella saada sellainen etunimi, joka on vakiintuneena vastakkaisen sukupuolen käytössä.

– Tässä yhteydessä ei pidetä perusteltuna että sukupuolisidonnaisuudesta luovuttaisiin, sanoo lainsäädäntöneuvos Salla Silvola.

Muistion arviot ovat alustavia ja voivat vielä muuttua lainsäädäntötyön myöhemmissä vaiheissa. Oikeusministeriö odottaa lausuntoja arviomuistioon 23. toukokuuta mennessä.

Jos ehdotukset toteutuvat, etunimiä koskeva lainsäädäntö säilyisi pääosin entisellään.

On toki ajateltu, että näistä voi tulla hankaliakin nimiyhdistelmiä.

Salla Silvola

– Nykyisin noudatettu soveltamiskäytäntö on varsin salliva, Silvola sanoo.

Lapselle voisi antaa yhdistelmäsukunimen

Sukunimien osalta esitetään enemmän muutoksia. Muistio ehdottaa harkittavaksi, että vanhemmat, joilla on eri sukunimet, voisivat antaa lapselleen kaksiosaisen sukunimen yhdistämällä omat sukunimensä.

Yhdistelmäsukunimessä saisi kuitenkin olla korkeintaan kaksi sukunimeä. Eli esimerkiksi vanhemmat, joilla molemmilla olisi kaksiosainen sukunimi, eivät voisi antaa lapselleen neljän sukunimen yhdistelmää. Vanhempien täytyisi siis tehdä valinta, mitä sukunimiä haluavat yhdistää.

– On toki ajateltu, että näistä voi tulla hankaliakin nimiyhdistelmiä. Sen vuoksi jostain nimestä olisi mahdollista luopua keveällä menettelyllä, Silvola sanoo.

Sukunimen haittaa ei tarvitsisi perustella

Muita ehdotettavia muutoksia ovat muun muassa se, että sukunimen muutostarvetta ei tarvitsisi enää perustella. Tulevaisuudessa ei täytyisi esimerkiksi osoittaa haittaa, mikä nykyisestä sukunimestä henkilölle koituu.

Lisäksi pohditaan sitä, pitäisikö tietyt sukunimet vapauttaa nykyistä yleisempään käyttöön. Nykyään kaikki sukunimet ovat suojattuja kaikkein yleisimpiä myöten.

Muistiossa esitetään pohdittavaksi, pitäisikö asettaa jokin lukumääräraja, jonka jälkeen sukunimi olisi vapaasti käytettävissä. Eli sukunimi olisi vapaata riistaa, jos sukunimen haltijoita olisi riittävästi.