Opettajan virkaa hakeneille tehty nettikysely hämmentää Porissa

Sivistysjohtajan pojan yhtiö teki opettajan virkaa hakeneille kyselyn, joka on hämmästyttänyt Porin rehtoreita ja viran hakijoita. Sivistystoimen mukaan kysely ei maksanut mitään eikä se vaikuta virkavalintojen lopputuloksiin.

Kotimaa
pulpetteja koululuokassa
Katja Halinen / Yle

Porissa on herättänyt hämmennystä opettajan virkaan hakeneille henkilöille tehty kysely. Yle on saanut aiheesta useita yhteydenottoja.

Opettajan virkoja hakeneille oli lähetetty netissä täytettävä kysely, jossa kysyttiin persoonallisuuteen ja asenteisiin liittyviä kysymyksiä. Kyselyn tehneen yhtiön toimitusjohtaja on Porin sivistysjohtajan Jari Leinosen poika. Testiä ei ollut käsitelty sivistyslautakunnan kokouksissa.

Soveltuvuutta arvioitu?

Ylelle tulleiden viestien mukaan kyselyn perusteella opettajan virkaa hakeneista olisi tehty analyyseja näiden soveltuvuudesta opettajan tehtäviin. Myös tehtyjen kysymysten laatu ja testin tehneen yhtiön pätevyys ovat herättäneet hämmästystä.

Perinteisesti opettajan virkoihin on valittu ne henkilöt, joita koulujen rehtorit haastattelujen perusteella tehtäviin suosittavat. Vain harvoin sivistyslautakunta poikkeaa esityksestä.

Esikarsinta tarkoittaa, että käytetään työkalua, joka seuloo hakijoita työnantajan asettamilla kriteereillä.

Henkilöstöpäällikkö Helena Metsälä

"Ei jääviysongelmaa"

Yle tiedusteli kyselystä Porin rekrytoinneista vastaavalta henkilöstöpäällikkö Helena Metsälältä ja sivistystoimen hallintopäälliköltä Esa Kohtamäeltä. Molemmat vakuuttavat, että kyselyn teettäminen ei maksanut mitään, koska kyse oli kokeilusta: näin ollen jääviysongelmaa sivistysjohtajan ja tämän pojan yhtiön välillä ei syntynyt.

– Opettajien virkoja haki runsaat 300 henkilöä. Hakijoiden valinta on varsin monivaiheinen ja vaativa prosessi. Esikarsinta tarkoittaa, että käytetään työkalua, apuvälinettä, joka seuloo hakijoita työnantajan asettamilla kriteereillä. Tämän jälkeen työnantaja varmistaa hakijoiden kelpoisuuden ja sopivuuden virkaan, Metsälä sanoo.

Järjestelmää testattiin

Hallintopäällikkö Esa Kohtamäki kiistää, että kyselyä olisi käytetty hakijoiden esikarsintaan. Hänen mukaansa kyse oli testistä, jossa haluttiin kokemuksia karsintajärjestelmän soveltuvuudesta opettajien valintoihin.

Harmillista on, että jostakin syystä tämä on nyt aiheuttanut jonkinlaista ärtymystä ja kohua.

Hallintopäällikkö Esa Kohtamäki

– On järkevää testata järjestelmiä, joilla voitaisiin jollakin tavalla nostaa esille hakijoiden joukosta parhaat osaajat. Tämä on mahdollista tämän päivän älykkäillä järjestelmillä, ja näin toimitaan jo laajasti yritysmaailmassa. Pätevistä hakijoista ei ole karsittu ketään pois tämän ohjelmakokeilun perusteella jo siitäkin syystä, että kaikki hakijat eivät osallistuneet kokeiluun, Kohtamäki sanoo.

"Harmillinen kohu"

Ylen saamien tietojen mukaan ainakin osa rehtoreista on kuitenkin kokenut, että kyselyllä on karsittu pois hyviä hakijoita. Porin henkilöstöhallinnon mukaan kyselyn tehneen yrityksen pätevyyttä arvioitiin keskustelulla ja referenssiluetteloa tarkastelemalla.

– Harmillista on, että jostakin syystä tämä on nyt aiheuttanut jonkinlaista ärtymystä ja kohua. Toisaalta sen perusteella saaamme jälleen lisätietoa siitä, miten tulevina vuosina prosessit tulee hoitaa, Esa Kohtamäki sanoo.