Länsi-Pohja valmistelee omaa sotea – hallituksen linjaus on luettu tarkkaan

Länsi-Pohja haluaa tuottaa omat sotepalvelunsa eikä niitä haluta antaa hoidettavaksi Rovaniemi-vetoisesti. Länsi-Pohjassa uskotaan, että näin pystytään turvaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden säilyminen alueella. Merilappilaisten kaavailut eivät saa ymmärrystä Lapin maakuntajohtajalta Mika Riipiltä.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveyskeskus
Riikka Rautiainen / Yle

Länsi-Pohjassa halutaan yhtiöittää sosiaali -ja terveydenhuoltopalvelut. Hallitus on linjannut, että kunnat ja kuntaytymät eivät voi tuottaa sote-palveluita, minkä vuoksi Länsi-Pohjan sote-valmisteluryhmä ehdottaa, että alueelle perustetaan kuntien omistama sote-osakeyhtiö.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ylilääkäri Pertti Sakaranaho näkee, että ilman alueen omaa tuotantoyhtiötä sotepalvelut ovat vaarassa karata Länsi-Pohjasta.

–Kyllä se on yhtenä vaikuttimena tässä työssä. Menneiltä vuosikymmeniltä on surullisia merkkejä olemassa vastaavista asioista eivätkä ne ole ainakaan rohkaisseet toisenlaiseen ajatteluun.

Oman sote-alueen valmisteluryhmä uskoo, että yhtiöittämisellä pystytään turvaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden säilyminen alueella. Jatkossa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelut järjestettäisiin yhdessä organisaatiossa.

–Ne ovat sillä tavalla uudelleen järjestettynä, että näitä kolme osa-aluetta ei enää ole, vaan palvelut on asiakaslähtöisesti sijoiteltu järkevämmin ja kustannustehokkaammin, Sakaranaho selventää.

Monituottajajärjestelmä toivottuja

Sakaranahon mukaan osakeyhtiön perustamisen jälkeen peruspalvelut tulevat olemaan kunnissa siellä, missä ne ovat tällä hetkelläkin. Erityispalvelut voivat olla liikkuvia ja tarkoituksena on käyttää myös uusia digitaalisia palveluja.

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi näkee, että maakuntaan ei kannata perustaa kahta tuotantoyhtiötä. Sakaranaho on asiasta eri linjoilla kuin maakuntajohtaja.

Länsi-Pohjan valmisteluryhmä on lukenut hallituksen linjausta siten, että hallitus jopa velvoittaa maakuntia tekemään monituottajajärjestelmiä.

–Nimenomaan sen vuoksi, että saadaan kokemuksia erilaisista järjestelmistä, niiden toimintakyvystä ja myöskin kilpailukyvystä.

Säästöjä hyvinhoidetuista potilaista

Sakaranahon mukaan säästöjä on mahdollisuus saada aikaiseksi, vaikka Länsi-Pohjassa olisi oma tuotantoalue. Hänen mukaansa säästöt tulevat toiminnan integraatiosta ja paremmin hoidetuista potilaista, ei hallintomallista.

–Selvitys on osoittanut, että meidän omalla alueella on suuret säästöpotentiaalit. Me pannaan nämä palveluprosessit parempaan kuntoon, lopetetaan asiakkaiden luukuttaminen, parannetaan saavutettavuutta ja siirrytään kevyempiin palvelurakenteisiin, Sakaranho perustelee.

Kunnat päättävät sote-osakeyhtiön perustamisesta ensi syksynä. Jos osakeyhtiö päätetään perustaa, se aloittaisi toimintansa vuoden 2018 alussa.