Italiassa päästiin sopuun pankkien pelastusrahastosta – valtion rooli Euroopan komission syyniin

5 miljardin euron rahaston tarkoituksena on pääomittaa kriisissä olevia pankkeja sekä ostaa niiden ongelmaluottoja. Rahasto on pankkien, vakuutusyhtiöiden ja yksityisten sijoittajien rahoittama, sillä Euroopan unionin tuoreet säännöt kieltävät ongelmapankkien pelastamisen julkisin varoin, ennen kuin tappioita on ensin kirjattu pankkien asiakkaille.

talous
UBI-pankin sisäänkäynti.
Italian pankkijärjestelmä on hyvin pirstaleinen ja koostuu yli 700 pankista.Mattia Sedda / EPA

Pitkään jatkunut talouskriisi on ajanut Italian pankit syvään ahdinkoon. Niiden pörssikurssien arvo on romahtanut ja monet niistä tarvitsevat ulkopuolista pääomitusta.

Italian pankkijärjestelmä on hyvin pirstaleinen ja koostuu yli 700 pankista. Suurin osa näistä on pieniä alueellisia pankkeja, eikä niiden huono taloudellinen tilanne muodosta merkittävää riskiä maan pankkijärjestelmälle.

Ongelmiin ovat ajautuneet kuitenkin myös suuremman pankit, kuten maan kolmanneksi suurin pankki Monte dei Paschi di Siena, joka on menettänyt talouskriisin aikana 99 prosenttia arvostaan.

Euroopan keskuspankki on vaatinut Italialta toimia sen pankkisektorin tervehdyttämiseksi mm. pankkien yhdistämisen muodossa. Se myös epäilee useampien italialaispankkien stressinsietokykyä.

Onko valtion omistaman pankin osallistuminen pelastusrahastoon EU-sääntöjen vastaista?

Nyt perustetun Atlante-pelastusrahaston tarkoituksena on pääomittaa kaikkein ongelmallisimpia italialaispankkeja sekä ostaa niiden heikkolaatuisimpia ongelmaluottoja.

Monte dei Paschi di Siena -pankin julkisivu.
Italian kolmanneksi suurin pankki Monte dei Paschi di Siena on menettänyt talouskriisin aikana 99 prosenttia arvostaan.Mattia Sedda / EPA

Viiden miljardin euron rahasto on yksityisrahoitteinen, ja siihen sijoittavat pääasiassa suuret italialaispankit yhdessä vakuutusyhtiöiden ja yksityissijoittajien kanssa.

Kiistakapulaksi saattaa kuitenkin nousta valtion pääosin omistaman CDP-pankin osallistuminen pelastusrahastoon, sillä tammikuussa voimaan tullut EU-lainsäädäntö ei mahdollista pankkien auttamista julkisin varoin ennen kuin niiden tappioita on kirjattu pankin asiakkaille.

Italian pankeilla on ongelmaluottoja 360 miljardin euron arvosta

Pankkien perusongelma Italiassa on se, että ne eivät ole alaskirjanneet talouskriisin aikana niille koituneita tappioita. Talouskriisi iski italialaisten kukkarolle, ja monille lainojen takaisinmaksu kävi mahdottomaksi. Tämä on johtanut siihen, että nykyisellään lähes viidennes italialaispankkien luottokannasta luokitellaan ongelmaluotoiksi (non-performing loans).

Ongelmaluottojen arvo on huimat 360 miljardia euroa, mistä yli puolet on tavallisten kotitalouksien ottamia lainoja. Italialaisten kotitalouksien ottama velka, jota ne eivät kykene maksamaan, vastaa kooltaan 12 prosenttia tämän euroalueen kolmanneksi suurimman talousmahdin bruttokansantuotteesta.

Italian hallitus ehdotti tammikuussa roskapankin perustamista ongelmaluottojen hoitamiseksi, mutta Euroopan komissio ei hyväksynyt tätä ehdotusta.