Itä-Suomen yliopisto asetti maksut ulkomaalaisille opiskelijoille

Itä-Suomen yliopisto on päättänyt EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista. Ne tulevat voimaan syksyllä 2017.

korkeakoulut
Opiskelijoita luentosalissa.
Pertti Huotari / Yle

Itä-Suomen yliopiston hallitus on linjannut ulkomailta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen hinnat.

Yliopisto muuttaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden opiskelun maksulliseksi syksyllä 2017. Maksu vieraskielisissä kandidaatti- ja maisteriohjelmissa on 8 000 – 20 000 euroa. Maksut vaihtelevat tiedekunta- ja ohjelmakohtaisesti.

Maksut eivät koske jo ennen syksyä 2017 opintonsa aloittaneita.

Uusittu yliopistolaki edellyttää, että oppilaitos tukee maksullisia opintoja apurahaohjelmalla. Stipendin myöntämisen edellytyksenä on opintomenestys.