1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

Kysely: Valtaosa nuorista arabeista torjuu Isisin

Kansainvälisen mielipidemittauksen mukaan enää runsas kolmannes nuorista katsoo, että arabimaat ovat nyt paremmalla tolalla kuin ennen kevään 2011 kansannousuja. Enemmistö pitää vakautta tärkeämpänä kuin demokratiaa.

Terrorismin vastainen mielenosoitus Milanossa, Italiassa 21. marraskuuta 2015. Kuva: Matteo Bazzi / EPA

Arabinuorten mielipiteitä kartoittavan kyselyn mukaan yhä suurempi osa heistä torjuu terroristijärjestö Isisin ja uskoo, että se epäonnistuu islamilaisen valtion perustamisessa.

Vain 13 prosenttia kansainväliseen Youth Arab Survey -kyselyyn (siirryt toiseen palveluun) vastanneista oli sitä mieltä, että he voisivat ajatella tukevansa Isisiä siinä tapauksessa, että se ei käyttäisi niin paljon väkivaltaa. Viime vuonna 19 prosenttia vastasi kysymykseen myöntävästi.

Kun nuorilta kysyttiin, miksi he uskovat ihmisten liittyvän Isisiin, yleisimmäksi syyksi nousi työttömyys ja nuorten heikot mahdollisuudet parantaa omaa asemaansa.

Vasta toisena mainittiin usko siihen, että Isisin islamintulkinta on parempi kuin muiden.

Tosin neljäsosa haastatelluista ei osannut selittää, miksi kukaan haluaisi liittyä järjestöön.

Lisäksi yli puolet oli sitä mieltä, että uskonnolla on ylipäänsä liian suuri rooli Lähi-idän maissa.

Vakaus voittaa demokratian

Kyselyn mukaan enää runsas kolmannes nuorista on sitä mieltä, että arabimaailman asiat ovat paremmalla tolalla vuoden 2011 arabikevään kansannousujen ansiosta.

Suhtautuminen arabikevään perintöön on muuttunut vuosi vuodelta kielteisemmäksi. Vuonna 2012 valtaosa eli 72 prosenttia samaan kyselyyn vastanneista katsoi, että arabikevät paransi Lähi-idän tilannetta.

Tämän vuoden mielipidemittauksessa runsas puolet vastaajista oli sitä mieltä, että nyt Lähi-idässä on tärkeämpää edistää vakautta kuin demokratiaa.

Siitä huolimatta kahden kolmasosan mielestä johtajien pitäisi tehdä enemmän lisätäkseen kansalaistensa henkilökohtaista vapautta.

Vastaajien sukupuoli ei juuri vaikuttanut siihen, mitä mieltä he olivat naisten asemasta: 66 prosenttia miehistä ja 68 prosenttia naisista katsoi, että johtajien tulisi tehdä enemmän naisten ihmisoikeuksien hyväksi. Saudi-Arabiassa 90 prosenttia vastanneista peräsi naisille lisää oikeuksia.

Mielipidemittauksesta on uutisoinut esimerkiksi sanomalehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).