"Kovapanosammunta ei ole tavanomaista melua" – Vattajalle ennakkotapaus Santahaminasta

Korkeimman hallinto-oikeuden vaatimus Santahaminan harjoitusalueen ympäristöluvista antaa Kokkolan kaupungin mielestä askelmerkit myös puolustusvoimien Vattajan alueen lupavaatimuksille. Kovapanosammuntojen ääniä ei voi oikeuden mukaan pitää tavanomaisena meluna.

Kotimaa
Ilmatorjuntapanssarivaunu laukaisee ammuksen ilmapuolustusharjoitusleirillä Lohtajan Vattajalla.
Juha Kemppainen / Yle

Kokkolan kaupungin mielestä puolustusvoimille Santahaminaan asetettu vaatimus ympäristöluvasta osoittaa luvantarpeen myös Vattajalle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 16.3.2016 päätöksen, joka velvoittaa armeijan hakemaan Santahaminan raskasaseammunnoille ja räjäytyksille ympäristöluvan. Vattajalla käytetään kaupungin mukaan vielä Santahaminaa järeämpiä aseita.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Santahaminan ammunnoista kantautuvia ääniä ei voida pitää tavanomaisena meluna. Oikeuden mukaan ympäristölupaa tulikin hakea muun muassa naapuruussuhdelain nojalla.

Kokkolan kaupungilla on puolustusvoimien kanssa suuri näkemysero muun muassa Vattajan harjoitusalueen meluvaikutuksista. Armeijan mukaan Lohtajalla raskaiden aseiden melulle altistuvia asuntoja on vain neljä ja loma-asuntoja 88.

Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi lausunnon Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselle ympäristöluvan tarpeesta jo aiemmin. Sen jälkeen aluehallintovirasto antoi Santahaminaa koskevan päätöksensä. Kokkolan kaupunginhallitus yhtyi muutoin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon, mutta lisäsi siihen johtopäätöksensä Santahaminan ympäristöluvasta.

Kaupunginhallitus muistutti myös, että Vattaja eroaa Santahaminasta myös siinä, että puolustusteollisuus (Patria) käyttää Vattajaa harjoitusalueenaan. Vattajalla on myös laajemmin arvokkaita luontotyyppejä kuin Santahaminassa.

Kokkola vaatii Vattajalle koko alueen käsittävää ympäristölupaa. Puolustusvoimien mielestä ainoastaan polttoainejakelun ja varikkoalueen luvittaminen riittäisi.