Kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset pääsevät pian teatteriin, museoon tai oopperaan Kulttuurirahaston piikkiin

Suurhanke liittyy Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoteen. Hankkeen taustalla on kyselytutkimus, jonka mukaan koululuokkien kulttuurivierailut ovat vähentyneet. Joissain kouluissa taidevierailuja ei tehdä lainkaan.

kulttuuri
Tottelemattomuuskoulu-näyttely Kiasmassa.
Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeen tavoitteena on saada nuoret kokemaan ja kommentoimaan taidetta nykyistä aktiivisemmin. Kuvassa Jani Leinosen Tottelemattomuuskoulu nykytaiteen museo Kiasmassa.Kati Komulainen / AOP

Hyviä uutisia tuleville yläkoululaisille. Suomen Kulttuurirahasto maksaa syksystä 2017 alkaen kaikille Suomen 8. luokille matkat ja pääsyliput kahteen kulttuurikohteeseen vuodessa.

Kyseessä on Kulttuurirahaston kaikkien aikojen suurin tukihanke, jonka tavoitteena on saada nuoret kokemaan ja kommentoimaan taidetta nykyistä aktiivisemmin.

Taidetestaajat-niminen hanke jatkuu kevääseen 2020 saakka, joten se tavoittaa kolme ikäluokkaa – opettajat mukaan luettuna tämä tarkoittaa noin 200 000 ihmistä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 15–20 miljoonaa euroa riippuen siitä, lähtevätkö kaikki Suomen 8. luokat mukaan hankkeeseen. Svenska kulturfonden osallistuu rahoitukseen noin 1,2 miljoonan euron osuudella.

Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

Monessa koulussa kulttuurikäynnit harvinaisia

Hankkeen taustalla on Kulttuurirahaston teettämä kyselytutkimus yläkoululaisiin kohdistuvasta kulttuuritarjonnasta. Kysely suunnattiin eri puolilla Suomea toimiville rehtoreille, kuvataiteen ja musiikin opettajille sekä kulttuuriorganisaatioille.

Kyselytutkimuksen mukaan lähes joka kolmannessa suomalaiskoulussa tehdään korkeintaan yksi taidevierailu vuodessa. On myös kouluja, joissa taidevierailuja ei tehdä ollenkaan. 47 prosenttia kyselyyn vastanneista rehtoreista arvioi kulttuurikäyntien vähentyneen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Suurimpana esteenä taidevierailuille rehtorit pitivät matkojen kustannuksia sekä pääsylippujen hintoja. Tutkimuksessa selvisi, että jopa 97 prosenttia yläkoulujen rehtoreista lisäisi taidekäyntejä, jos ne olisivat halvempia.

Tällä hetkellä koululuokkien taidevierailut suuntautuvat useimmiten koulun lähialueille, mikä alleviivaa koulujen välistä alueellista epätasa-arvoa. Taidetestaajat-hanke haluaa muuttaa tilannetta. Niinpä hankkeessa on määritelty, että yhden vuosittaisista kulttuurikäynneistä on suuntauduttava omaan maakuntaan tai lähialueelle, toisen Helsinkiin tai muualle Suomeen. Oppilaat kuljetetaan taiteen äärelle tarvittaessa vaikka lentokoneella.

Kuljetusten järjestämisestä sekä muusta koordinoinnista ja hallinnoinnista hankkeessa vastaa Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitto.

Hyötyä myös taidelaitoksille

Hankkeen toivotaan hyödyttävän nuorten lisäksi myös kulttuurikohteita.

Esimerkiksi Suomen Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho pitää hanketta kiinnostavana mahdollisuutena teatterille.

– 14–15-vuotiaat jäävät usein katveeseen Kansallisteatterin tarjonnassa, joten haluamme kehittää myös heitä kiinnostavaa ohjelmistoa. Tätä kautta pääsemme tiiviimpään vuorovaikutukseen nuoren teatteriyleisön kanssa, Myllyaho sanoo Kulttuurirahaston tiedotteessa.

Hankkeeseen osallistuvilta nuorilta odotetaan aktiivista taiteen kommentointia ja kritisointia. Taidekokemusten jälkeen heidän toivotaan jakavan ajatuksiaan ja mielipiteitään eri kanavissa.

– Tarkotus on rakentaa verkkoon alusta, jossa nuoret voivat jakaa kokemuksiaan. Lisäksi he voivat tietysti jakaa niitä haluamissaan sosiaalisissa medioissa, kertoo Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava puhelimitse.

Nuorten kokemusten ja ajatusten on tarkoitus olla julkisia, jotta kuka tahansa kulttuurista kiinnostunut voisi tutustua niihin ja löytää uusia näkökulmia esimerkiksi klassikkoteoksiin.

– Haluamme, että koko kansa voi seurata, miten taidetestaajat liikkuvat, mistä he tykkäävät ja mistä eivät tykkää, Arjava sanoo.