Piispa Seppo Häkkinen ei salli mies- tai naisparien vihkimistä

Mikkelin hiippakunnan piispan mukaan papin tulee noudattaa kirkkokäsikirjaa ja kirkolliskokouksen päätöksiä. Tämän mukaan mies- tai naisparien vihkiminen ei tule kysymykseen, vaikka laki sen sallisikin.

Kotimaa
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo HäkkinenPaavo Koponen / Yle

Tasavallan presidentti hyväksyi viime viikolla loputkin lait sukupuolineutraalista avioliitosta. Samalla ilmeni, että jotkut papit voisivat alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Näin kertoivat lauantaina sekä Yle että Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Mikkelin hiippakunnan piispan Seppo Häkkisen mukaan pappi toimii vastoin pappislupausta ja kirkon järjestystä, jos hän vihkii mies- tai naispareja.

– Papillahan ei ole mitään yleistä vihkimisoikeutta, vaan hänellä on oikeus toimittaa kirkollinen vihkiminen kirkkokäsikirjan ja kirkkojärjestyksen antamilla edellytyksillä.

Hieman mutkikkaaksi asian tekee se, että kirkkolaissa (siirryt toiseen palveluun) ei mainita aviopuolisoiden sukupuolesta. Myöskään kirkon toiminnasta ja hallinnon yksityiskohdista kertova kirkkojärjestys (siirryt toiseen palveluun) ei kerro sukupuolesta mitään. Sen sijaan kirkkokäsikirjassa (siirryt toiseen palveluun) on mainittu sekä aviomies ja aviovaimo että mies ja nainen.

Samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimisestä ei voi ratkaista jonkinlaisena silmänkääntötemppuna

piispa Seppo Häkkinen

– Kirkkokäsikirjasta pappi ei voi poiketa. Lisäksi selkeästi kirkkojärjestyksen ja kirkkolain intentiona (= tarkoituksena) on se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde, vaikka sitä ei siellä mainitakaan. Se on niin itsestäänselvä asia, ettei sitä ole tarvinnut siellä mainita.

Piispa Seppo Häkkinen toppuutteleekin kirkkolain tulkitsijoita.

– Kysymystä samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä ei voi ratkaista jonkinlaisena silmänkääntötemppuna, että kun kirkkolaissa ei ole mainintaa erikseen avioliitosta miehen ja naisen välisenä asiana. Kirkolliskokous on aivan selvästi kirkon kannan sanonut julki.

– Jos kirkko haluaisi kantaansa muuttaa, se muutos vaatisi kirkolliskokouksessa kolme neljäsosan enemmistön, enkä usko sellaista tapahtuvan ainakaan lähitulevaisuudessa, sanoo Mäkinen.

Piispa Häkkisen mukaan Mikkelin hiippakunnan alueella samaa sukupuolta olevien kirkollisia vihkimisiä ei tule tapahtumaan.

– Meillä ei yksittäisellä piispalla tai hiippakunnalla ole ohjaustoimivaltaa kirkollisiin toimituksiin. Yksittäiset hiippakunnat eivät voi lähteä soveltamaan esimerkiksi poikkeavia käytäntöjä kirkolliskokouksen päätöksestä tai kirkkokäsikirjasta.

Mikkelin hiippakuntaan (siirryt toiseen palveluun) kuuluvat Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso sekä Päijät-Hämeen itäosa ja Pohjois-Karjalasta Kitee sekä Tohmajärvi.