1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Lapin yliopisto toteuttaa valtioneuvoston saamelaisselvityksen

Lapin yliopiston Arktinen keskus on valittu toteuttamaan valtioneuvoston tilaaman saamelaisselvityksen. Kyseessä on kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus, josta oikeus- ja työministeri Jari Lindström ilmoitti viime syystalvella ja se liittyy alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän ILO 169 -sopimuksen ratifiointihankkeeseen.

OTT, vanhempi tutkija Leena Heinämäki Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta toimii vastuullisena johtajana valtioneuvoston tilaamassa saamelaisselvityksessä, jonka on määrä valmistua joulukuussa 2016. Selvityksen nimi on Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus. Kuva: Vesa Toppari / Yle Sápmi

Lapin yliopiston Arktinen keskus toteuttaa valtioneuvoston tilaaman saamelaisselvityksen.

Selvityksen nimi on Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus ja sen vastuullisena johtajana toimii OTT, vanhempi tutkija Leena Heinämäki.

– Projektissa on kolme päätutkijaa, joiden työ jakaantuu erityisesti Suomen tilanteeseen, Pohjoismaiseen oikeusvertailuun sekä muiden valittujen maiden kuten Kanadan, Uuden Seelannin sekä Latinalaisen Amerikan valtioiden tilanteen kartoittamiseen, sekä kansainvälisten normien tulkintaan ja tuoreimpien oikeustapausten ja ihmisoikeuselinten kannanottojen analyysiin, Heinämäki kertoo.

Lindström ilmoitti selvityksestä viime syksynä – Liittyy ILO-sopimukseen

Kyseessä on kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimusraportti, josta oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) ilmoitti Saamelaiskäräjille kirjeellä marraskuussa 2015.

– Edellisellä hallituskaudella annettu hallituksen esitys ILO:n alkuperäiskansaoikeuksia koskevan sopimuksen nro 169 ratifioimisesta on tarkoitus pitää vireillä eduskunnassa ensi vuoden ajan. Tänä aikana tehdään kansainvälistä vertailua sisältävä tutkimus, jossa selvitetään alkuperäiskansamääritelmää ja maaoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, Lindström tiedotti marraskuussa 2015.

Alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevä ILO 169 -sopimus jäi ratifioimatta viime vaalikaudella.

Ratifiointi ei ole Sipilän hallitusohjelmassa, mutta valtioneuvoston on otettava kantaa sopimuksen sovittamiseen Suomen lainsäädäntöön, koska kyseessä on kansainvälinen sopimus.

Tavoitteena oikeuskysymysten ratkaiseminen

Tutkimusraportti toteutetaan saamelaisia koskevan oikeuskysymysten ratkaisemiseksi.

– Raportti pyrkii esittämään konkreettisia ratkaisumalleja päätöksenteon tueksi, Lapin yliopiston tiedotteessa kuvaillaan.

– Tutkimus tuottaa tietoa, joka on hyödynnettavissa sekä ILO sopimus nro169:n ratifioinnissa että muissa saamelaisiin liittyvissä oikeuskysymyksissä, mukaan lukien valmisteilla olevan Pohjoismaisen saamelaissopimuksen eteenpäin viemiseen liittyvät kysymykset.

Työhön sisältyy kansainvälinen vertailu

Hankkeessa vertaillaan, miten alkuperäiskansaoikeuksiin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia on otettu käyttöön ja sovellettu eri maissa.

Lisäksi tehdään selvitys kansainvälisen alkuperäiskansaoikeuden kehityksestä.

– Materiaali hyödyttää myös Suomen kansainvälistä ihmisoikeuspolitiikkaa ja vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisesti ihmisoikeuksien ja alkuperäiskansaoikeuksien edistämisessä, tiedotteessa kerrotaan.

Työn pitää olla valmiina joulukuussa 2016

Saamelaisten oikeuksien toteutumishankkeen toteuttaa Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti yhteistyössä Luulajan teknillisen korkeakoulun kanssa.

Hankkeessa on mukana myös Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja useita yliopistoja eri puolelta maailmaa.

Hankkeen aikana kuullaan eri sidosryhmiä.

– Tärkeimpiin sidosryhmiin kuuluvat Saamelaiskäräjät ja muut saamelaisjärjestöt sekä saamelaisalueen kunnat ja poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä, hankkeen vastuullinen johtaja Leena Heinämäki kertoo.

Tutkimuksen on oltava valmiina joulukuun lopussa 2016.