1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Itä-Suomen yliopiston työntekijöitä pidetään yhä löysässä hirressä

Viimeisten yt-neuvottelujen tuloksena useita Itä-Suomen yliopiston toimintoja siirretään, lakkautetaan tai järjestellään uudelleen. Yliopiston hallintohenkilöstöä keskitetään yhteen yksikköön, käytännössä sekä Joensuuhun että Kuopioon. Savonlinnan lakkautettavalta kampukselta 76 työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Joensuun kampukselle. Valtaosasta henkilöstöä koskevista toimenpiteistä rehtori päättää myöhemmin.

Kuva: YLE / Heikki Haapalainen

Itä-Suomen yliopiston tuoreimpien, maaliskuussa päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena useita yliopiston toimintoja siirretään, lakkautetaan tai järjestellään uudelleen.

Savonlinnassa sijaitseva opettajankoulutus lakkaa mahdollisesti jo elokuussa 2018. Tämä tarkoittaa luokanopettajakoulutuksen, käsityönopettajakoulutuksen, kotitalousopettajakoulutuksen ja lastentarhaopettajakoulutuksen sekä Savonlinnan normaalikoulun siirtymistä Joensuun kampukselle.

Tämänhetkisen arvion mukaan Savonlinnan kampuksen nykyisestä henkilöstöstä 76:lle tarjotaan mahdollisuutta siirtyä työskentelemään Joensuun kampukselle. Jos näistä työntekijöistä joku kieltäytyy lähtemästä eikä ole vielä eläkeikäinen, hänet irtisanotaan.

Hallinto keskitetään yhteen palveluyksikköön

Toinen suuri ratkaisu on koko hallintohenkilöstön siirtäminen yhteen palveluyksikköön vuoden 2017 alusta. Tämä yliopistopalvelut-niminen yksikkö sisältää kuusi sektoria: yleishallinnon, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, tietotekniikkapalvelu, kehittämispalvelut sekä opinto- ja opetuspalvelut.

Lähipalveluita harkitaan, mutta muutoin hallintoa tehostetaan sähköisten palveluiden muodossa. Tämä tarkoittaa tehtävien uudelleen järjestämistä.

Koulutus- ja kehittämispalveluita tuottava Aducate lakkautetaan Savonlinnan kampukselta jo kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi yliopiston aikuiskoulutuksesta vastaavan Aducaten toimintoja uudelleenorganisoidaan ja täydennyskoulutusta mietitään uusiksi. 

Savonlinnassa toimivat filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskus, yliopistopalvelut sekä kirjasto siirtyvät Joensuuhun mahdollisesti jo elokuussa 2018. Henkilöstölle tämä tarkoittaa yliopiston mukaan ensisijaisesti siirtymistä työskentelemään Joensuun kampukselle.

Lisää yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa

Yliopisto lisää yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Suunnitelmissa on kumppanuussopimuksessa esimerkiksi yhteisesti toteutettava ICT-opintopolku.

Tämä tarkoittaa muutoksia henkilöstöresursseihin luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa sijaitsevan tietojenkäsittelytieteen laitoksen osalta. Sama tiedekunta joutuu harkitsemaan myös tilastotieteen koulutuksen mitoitusta ja toimintojen uudelleen organisointia.

Matkailuala Savonlinnasta Joensuun kampukselle

Yliopisto liittää matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaksi kauppatieteiden laitosta. Tämä tarkoittaa pääosalle matkailualan henkilöstöä siirtymistä Savonlinnasta Joensuun kampukselle.

Yliopiston suunnitelmissa on myös järjestellä uudelleen matkailualan verkostoyliopiston toimintoja vuoden 2017 alusta lähtien.

Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa voidaan järjestellä uudelleen myös kansantaloustieteen sekä terveyspolitiikan opetus.

Virtanen-instituutti uusiksi Kuopiossa

Yliopiston hallitus on päättänyt liittää Kuopiossa sijaitsevan koe-eläinkeskuksen osaksi A.I.Virtanen-instituuttia vuoden 2017 alusta. Tämä tarkoittaa myös koe-eläinkeskuksen toimintojen uudelleen tarkastelemista.

Koe-eläinkeskuksessa saattaa yliopiston mukaan olla tarvetta määräaikaisille lomautuksille vielä tämän vuoden aikana.

Terveystieteiden tiedekunta harkitsee lisäksi A.I.Virtanen-instituutin alayksikkörakenteen purkamista.

Terveystieteiden tiedekunnassa opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstön tehtäviä järjestellään uudelleen. Yliopiston mukaan tukihenkilöstön työsuhteita saattaa myös päättyä täydentävän rahoituksen päättyessä.

Irtisanottavien yksiköitä ja määriä ei täsmennetty

Torstaiaamun tiedotustilaisuus henkilöstölle ei tuonut lisätietoa irtisanottavien yksiköihin tai määriin. Kokonaisluvut olivat jo aiemmin kerrotut: irtisanottavien tarve on 55, joista opetus- ja tutkimushenkilöstöä 4 ja muuta henkilöstöä 51.

Lisäksi lomautuksia saattaa tulla muusta henkilöstöstä kahdelle ja yksi opetus- ja tutkimustyötä tekevä voidaan osa-aikaistaa. Lisäksi määräaikaisuuksia saattaa yliopiston mukaan päättyä.

Ylen saamien tietojen mukaan yliopisto tarjoaa ensimmäistä kertaa rahaa irtisanottaville niin, että itse irtisanoutuvat voivat saada irtisanomisajan palkan lisäksi kolmen kuukauden palkan. Henkilöstön saaman käsityksen mukaan tämä kuitenkin sulkee irtisanottavalta pois muut tukitoimet.

Valtaosasta henkilöstöä koskevista yt-neuvottelujen jälkeisistä muista toimenpiteistä yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen päättää myöhemmin.

Henkilöstön tunnelma tiedotustilaisuuden jälkeen oli yhden läsnäolleen mukaan vaisu. Epävarmuutta lisää, että irtisanomisten kohdentumista ei vielä kerrottu. Lisäksi yliopiston johto myönsi tilaisuudessa, että joidenkin toimintojen ulkoistamistakin harkitaan.

Odotus jatkuu, sillä lisätietoa on luvattu henkilöstölle vasta toukokuussa.

Muokattu 14.4. klo 9.45: Yliopiston hallintohenkilöstö organisoidaan yhteen palveluyksikköön vuoden 2017 alusta, mutta yksikkö toimii sekä Joensuussa että Kuopiossa.